Planning

Op deze pagina vindt u de planning van het project opknapbeurt Weurt-Zuid.

Planning

De planning hieronder zijn we op dit moment aan het bijwerken. Binnenkort leest u hier meer. 

Datum/periode Wat gebeurt er? Uitleg
22 juni t/m 5 juli 2020 De gemeente presenteert het ontwerp aan bewoners en ze kunnen hier op reageren U kunt reageren tot 6 juli 2020
6 t/m 10 juli Contactmomenten met de gemeente In week 28 bellen we iedereen die hierom vroeg
13 t/m 17 juli
2020
De gemeente bespreekt alle binnengekomen reacties en geeft een terugkoppeling De terugkoppeling vindt u vanaf 20 juli op de website 
September 2020 De gemeente vraagt vergunningen aan De gemeente informeert u hierover
Juli t/m december 2020 Uitvoeringsvoorbereiding en contracteren aannemer  
tot en met 31 mei 2021 Werkzaamheden door Liander en Vitens.  Het werk aan de straat is voor Liander en Vitens aanleiding om oom werkzaamheden te doen. Leidingen, die aangelegd zijn bij de bouw van de wijk, zijn kwetsbaar omdat ze daar als zo lang liggen. Deze leidingen worden vervangen. 
week 13 Aanbesteding herinrichting Scheidingsweg en Thomas van Heereveldstraat Op dit moment besteden we de herinrichting van de Scheidingsweg en Thomas van Heereveldstraat aan. Aannemers mogen zich dus inschrijven om het werk uit te gaan voeren. 
mei Gunning opdracht aan aannemer In mei bepalen we welke aannemer het werk gaat uitvoeren

Zodra de aannemer bekend is, kan deze aan de slag met de inkoop van bouwmaterialen en het inplannen van de mensen en machines die het werk maken. Ook maken zij een planning van het werk. Zodra deze planning bekend is, informeren wij u hierover.