Opknapbeurt Weurt-Zuid afgerond - verlichting

De Scheidingsweg en Thomas van Heereveldstraat waren toe aan onderhoud en kregen een opknapbeurt. De werkzaamheden zijn afgerond.

Dwars door de bebouwde kom van Weurt loopt van noord naar zuid een duiker voor de afvoer van kwelwater. Kwelwater is water dat vanuit de Waal door de grond onder de dijk door gaat. Dit is ongevaarlijk, maar kan wel voor overlast zorgen. De duiker ligt voor een groot deel in achtertuinen van woningen aan de Postkantoor- en Wethouder Broekmanstraat. De duiker ligt ook onder het industriegebied. Het doel was om het watersysteem van Weurt-Zuid te verbeteren. We legden een leiding aan voor de afvoer van regenwater naar het oppervlaktewater. We voeren zoveel mogelijk schoon regenwater via deze leiding af in plaats van via het vuilwater riool.

Om deze werkzaamheden te doen, ging de weg open. Dit was meteen een kans om aan de slag te gaan met het opknappen van de weg en het openbaar groen in de Scheidingsweg, de Thomas van Heereveldstraat en een klein gebied daaromheen.

Werkzaamheden klaar

De werkzaamheden zijn nu klaar. Er moeten nog een paar kleine dingen gebeuren. Denk aan het plaatsen van paaltjes rondom de groenvakken en het extra vegen van de straat als het zand is ingereden. In de Houtweg en Sportlaan zijn we ook nog een aantal werkzaamheden aan het doen.

Houd rekening met elkaar

De weg is veranderd en misschien ook weer even wennen voor u als weggebruiker. We vragen u om rekening te houden met elkaar. Helaas rijden mensen soms te hard door uw straat. Het is vervelend dat sommige weggebruikers zich niet aan de snelheid houden. We attenderen u erop dat u zich aan de verkeersregels moet houden. We krijgen ook signalen dat bochten afgesneden worden en mensen daardoor over de stoep rijden. Gevaarlijk als je daar op dat moment loopt (bijvoorbeeld als oudere of met kinderen). We vragen handhaving om komende tijd wat vaker door de straat te rijden. Handhaving let dan ook op auto’s die op de stoep parkeren met één wiel. Dit is namelijk niet toegestaan.

Verlichting 

De verlichting in de straat deed/doet het al een lange tijd niet. Wij kregen hier ook meerdere klachten en meldingen over. De aannemer legt graag aan u uit hoe het kan dat de verlichting het niet deed/doet. 

Aannemer Infrascoop zegt hierover

In de straat zijn nieuwe lantaarnpalen met ledverlichting neergezet. Het aansluiten van deze palen was helaas lastiger dan gedacht. Liander moet dit uitvoeren. Daar gaat veel werk aan vooraf. 

  • We moeten er eerst voor zorgen dat onze onderaannemer aan de stroomkabel mag werken van Liander.
  • Daarna moeten de nieuwe lantaarnpalen bij Liander op de kaart komen te staan en de oude er van af.
  • Liander moet opdracht geven om het af- en aansluiten uit te voeren. 

Wij hebben als aannemer deze werkzaamheden niet zelf in de hand. Helaas heeft het allemaal erg lang geduurd bij Liander. We zijn halverwege vorig jaar begonnen en zijn pas deze maand klaar. 

Update vrijdag 20 mei 

We krijgen signalen dat de verlichting soms wel werkt en soms ook niet. Inmiddels werken de lichtmasten weer, op drie masten na. Mogelijk zit er een storing in de kabel(s) waar de verlichting op aangesloten zit. Liander en Infrascoop zoeken dit uit. 

Heeft u vragen?

Misschien vindt u uw vragen wel in de veelgestelde vragenlijst. Vragen kunt u anders stellen aan Jeroen van Adrichem. Stuur een e-mail naar gemeente@beuningen.nl t.a.v. Jeroen van Adrichem.