Wat gaat er gebeuren en wat hebben we al gedaan?

De Scheidingsweg, Thomas van Heereveldstraat zijn toe aan onderhoud en krijgen een opknapbeurt. Op deze pagina leest u wat er gaat gebeuren.

Dwars door de bebouwde kom van Weurt loopt van noord naar zuid een duiker voor de afvoer van kwelwater. Kwelwater is water dat vanuit de Waal door de grond onder de dijk door gaat. Dit is ongevaarlijk, maar kan wel voor overlast zorgen. De duiker ligt voor een groot deel in achtertuinen van woningen aan de Postkantoor- en Wethouder Broekmanstraat. De duiker ligt ook onder het industriegebied. Het doel is om het watersysteem van Weurt-Zuid te verbeteren. Onder andere leggen we een leiding aan voor de afvoer van regenwater naar het oppervlaktewater. We willen zoveel mogelijk schoon regenwater via deze leiding afvoeren in plaats van via het vuilwater riool.

Wat gaat er gebeuren?

Opknappen
We gaan het watersysteem verbeteren in de buurt. Daarom gaat de weg open. Dit is meteen een kans om aan de slag te gaan met het opknappen van de weg en het openbaar groen in de Scheidingsweg, de Thomas van Heereveldstraat en een klein gebied daaromheen.

Afkoppelen
De meeste wijken in onze gemeente hebben een gemengd rioolstelstel. Dat betekent dat het rioolstelsel bij u in de straat huishoudelijk afvalwater en hemelwater (regenwater) afvoert. Regenwater is zo goed als schoon en hoeft niet gezuiverd te worden. Daarom is het verstandiger om het schone regenwater te scheiden van het vuile water. Dit noemen we afkoppelen. Het afkoppelen helpt ook tegen teveel water (wateroverlast) en te weinig water (verdroging) in uw omgeving.

Watersysteem ondernemers
Het afvalwater van een aantal bedrijven komt nu terecht bij het oppervlaktewater. Dit is niet gewenst omdat het water daardoor vervuild raakt. Daarom is het verstandiger om het water af te voeren via het gemengd rioolstelsel.

Watersysteem sportverenigingen
Op de meeste plekken in onze gemeente hebben we een gemengd rioolstelstel. Voetbalvereniging Weurt en Tennisvereniging Weurt hebben een drainage. Het grondwater uit de drainage van de tennis- en voetbalvelden worden via het gemengde rioolstelsel afgevoerd. Dit water kan beter via een duiker worden afgevoerd.

Wat hebben we tot nu toe gedaan? 

Onderzoeksfase

  • Vorig jaar deden we een aantal onderzoeken, zoals grondonderzoeken. De komende tijd gaan we hier nog mee verder. 
  • Ook waren we benieuwd naar de mening van bewoners over de straat. Hiervoor stelden we een vragenlijst op. Bekijk wat we met de reacties deden. 
  • Er is een schetsontwerp opgesteld waar direct omwonenden op konden reageren. Iedereen die reageerde kreeg een persoonlijke reactie terug. We verwerkten de reacties in een veelgestelde vragenlijst.

Ondernemers en sportverenigingen
We hadden persoonlijke gesprekken met onze ondernemers in Weurt-Zuid, voetbalvereniging Weurt en Tennisvereniging Weurt. We hadden het met hen over het verbeteren van het watersysteem en de opknapbeurt.

Het definitief ontwerp

Aan de hand van de vragenlijst, de onderzoeken, eisen en de reacties op het schetsontwerp stelden we een definitief ontwerp op. Deze is hier te bekijken.

Wat gaat er nu gebeuren?

Liander en Vitens aan de slag 

Het werk aan de straat is voor Liander en Vitens aanleiding om ook werkzaamheden te doen. Leidingen, die aangelegd zijn bij de bouw van de wijk, zijn kwetsbaar omdat ze daar al zo lang liggen. Deze leidingen worden vervangen. Doordat ook Liander en Vitens werkzaamheden doen, wordt alles in één aangepakt en heeft u maar één keer overlast. Gebr. van der Steen Berlicum voert namens Vitens en Liander de werkzaamheden uit. Zij sturen hen aan. Direct aanwonenden kregen een brief van Gebr. van der Steen Berlicum met daarin contactgegevens. Als u vragen of opmerkingen heeft over de uitvoering van deze werkzaamheden raden we u aan om met hen contact op te nemen. 
De werkzaamheden zijn ongeveer in week 31 mei klaar. 

Herinrichting straat 

Op dit moment besteden we de herinrichting van de Scheidingsweg en Thomas van Heereveldstraat aan. Aannemers mogen zich dus inschrijven om het werk uit te gaan voeren. Zo'n aanbesteding heeft tijd nodig, omdat aannemers het werk wat moet gebeuren en tekeningen goed moeten bekijken. Ook krijgen de inschrijvers de mogelijkheid om vragen te stellen aan de gemeente. Als alles duidelijk is, kunnen aannemers een prijs bepalen en kunnen ze hun inschrijving bij de gemeente doen. Als alles volgens planning loopt, betekent dit dat in mei de opdracht wordt gegeven om het werk uit te voeren. Daarna kan de aannemer aan de slag met de inkoop van bouwmaterialen en het inplannen van de mensen en machines die het werk maken. Ook maken zij een planning van het werk. Zodra deze planning bekend is, informeren we u hierover. 

Heeft u vragen?

Misschien vindt u uw vragen wel in de veelgestelde vragenlijst. Vragen kunt u anders stellen aan projectleider Arjen van Beek. Hij is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag via 14 024. Of stuur een e-mail naar gemeente@beuningen.nl t.a.v. Arjen van Beek.