Het ontwerp

Op deze pagina vindt u het ontwerp van de Scheidingsweg en Thomas van Heereveldstraat.

Reageren op het ontwerp

Wij nodigden bewoners van de straat uit om te reageren op het ontwerp van de straat. De reactietermijn is inmiddels voorbij. We bekeken de reacties in het projectteam. Bewoners die reageerden, kregen een persoonlijke terugkoppeling. Er ligt nu een definitief ontwerp. 

De vragen en opmerkingen op het ontwerp verwerken we ook in de veelgestelde vragenlijst. Deze werken we regelmatig bij, dus houd hiervoor de website in de gaten. 

Het definitief ontwerp

Aan de hand van de vragenlijst, de onderzoeken, eisen en reacties op het schetsontwerp stelden we een definitief ontwerp op. Hieronder kunt u de ontwerpen bekijken door deze te downloaden. 

Uitleg ontwerp 

Uw reacties uit de vragenlijst en de wensen en eisen van verschillende betrokken vakgebieden (denk aan verkeer, water, groen) van de gemeente vormen het uitgangspunt voor het schetsontwerp voor de Scheidingsweg, Thomas van Heereveldstraat en het gebied daaromheen. 

Groen

In de Thomas van Heereveldstraat is weinig tot geen groen te vinden. Uit de vragenlijst bleek dat mensen dit missen. Daarom is er in het nieuwe ontwerp ruimte voor meer groen gemaakt. 

Verkeer 

We kregen veel reacties over het te hard rijden in uw straat. Daarom komen er kruispuntplateaus. Ook maken we wegversmallingen met groenvakken. 
De weg vervangen we door klinkers. Daardoor is het ook minder uitnodigend om hard te rijden. De inrichting van de Thomas van Heereveldstraat past bij de functie van de weg, een woonstraat. 

De stenen van de straat en stoep leggen we recht. Bij de Scheidingsweg en Thomas van Heereveldstraat komt een trottoir.  

Water 

In het ontwerp houden we rekening met het gescheiden afvoeren van regenwater en vuilwater. Dit betekent dat we het schone regenwater van de weg en trottoirs niet langer via het gemengd rioolstelsel (vuilwater) wordt afgevoerd. Het schone regenwater willen we via een hemelwaterriool afvoeren naar het oppervlaktewater. In het ontwerp kijken we naar de volledige inrichting van de straten en zorgen we ervoor dat straatkolken goed komen te liggen. Op deze manier hopen we het ‘water op straat’ zoveel mogelijk te voorkomen.

Bezwaar maken 

We kregen vragen of het mogelijk is om bezwaar te maken tegen het ontwerp. Dat is helaas niet mogelijk. Bij het vaststellen van het nieuwe ontwerp van uw weg hoeft het college van burgemeester en wethouders geen formeel besluit te nemen. Daarom is er geen bezwaar- of beroepsprocedure mogelijk. 
Door de vragenlijst en door de reacties konden we een aantal punten meenemen in het ontwerp. Maar helaas kunnen we niet alles meenemen omdat we ook te maken hebben met regelgeving. 

Tijdens de werkzaamheden werken we met omleidingsroutes. Hiervoor stellen we een verkeersbesluit op. Hier kunt u wel bezwaar tegen maken. We informeren u hier tegen die tijd over.