Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

Reconstructie Schoolstraat Beuningen

In 2017 knapten we het eerste deel van de Schoolstraat op. In januari en februari 2021 pakken we door tot aan de kruising bij het tankstation. We pakken niet alleen de straat, maar ook de aanliggende stoepen, parkeerplaatsen en groen aan. Door de Schoolstraat opnieuw in te richten maken we de straat aantrekkelijker voor u en voor bezoekers van het centrum.

Wat gaat er gebeuren?

  • We leggen een nieuw wegdek aan. De nieuwe straat sluit aan bij het straatbeeld rondom het centrum.
  • Er komen nieuwe parkeervakken.
  • Er komt meer en ander groen in de straat. 
  • De ingang van De Lèghe Polder wordt duidelijker.

Ontwerp

Voor het opknappen van de Schoolstraat tekenden we een schetsontwerp. Wilt u het ontwerp beter bekijken? Bekijk dan de presentatietekening Schoolstraat (pdf, 106kb).

Schetontwerp opknapbeurt Schoolstraat

Planning

Van maandag 25 januari tot en met vrijdag 12 februari is de Schoolstraat in het centrum van Beuningen dicht voor verkeer. We knippen het werk op in delen om de Leghe Polder, winkels, woningen en het centrum bereikbaar te houden. Met bebording langs de toegangswegen geven we de toegankelijkheid aan.

Heeft u vragen?

Vragen kunt u stellen aan opzichter Nick Peters. Hij is bereikbaar op werkdagen via telefoonnummer 14 024 en via n.peters@beuningen.nl.