Opknapbeurt Schoolstraat

In 2017 knapten we het eerste deel van de Schoolstraat op. Deze verbeteringen zetten we dit jaar door tot aan de kruising bij het tankstation.

We pakken niet alleen de straat, maar ook de aanliggende stoepen en parkeerplaatsen aan. Door de Schoolstraat opnieuw in te richten maken we de straat aantrekkelijker voor u en voor bezoekers van het centrum.

Wat gaat er gebeuren?

  • We leggen een nieuw wegdek aan. De nieuwe straat sluit aan bij het straatbeeld rondom het centrum.
  • Er komen nieuwe parkeervakken.
  • Er komt meer en ander groen in de straat. 
  • De ingang van De Lèghe Polder wordt mooier.

Ontwerp

Voor het opknappen van de Schoolstraat tekenden we een schetsontwerp. 

Schetontwerp opknapbeurt Schoolstraat

Planning

Het werk gebeurt in de laatste drie maanden van dit jaar. Het duurt een paar weken. We knippen het werk op in delen om het centrum bereikbaar te houden.

Heeft u vragen?

Vragen kunt u stellen aan projectleider Marco Vissers. Hij is bereikbaar op maandag tot en met donderdag via telefoonnummer 14 024. Vul ons contactformulier in of stuur een e-mail naar gemeente@beuningen.nl t.a.v. Marco Vissers