Wat is de Omgevingswet?

We bereiden ons voor op de Omgevingswet.

Procesplaat Ruimtelijke ontwikkelingen en de omgevingswet

Met de Omgevingswetwil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling makkelijker maken. Tientallen wetten en heel veel regels worden samengevoegd in één wet. Een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is de Omgevingsvisie. Elke gemeente maakt een eigen visie voor de hele gemeente. De Omgevingsvisie gaat over alle beleidsterreinen die met de fysieke leefomgeving te maken hebben. Over natuur, milieu, bouwen, verkeer, vervoer en wonen. Nu staan al die plannen nog in verschillende beleidsdocumenten. Denk aan een structuurvisie, een woonvisie, een mobiliteitsplan,enzovoort.

Wat willen we met de Omgevingswet bereiken?

Daarbij wil de overheid onder andere bereiken:

  • dat de gemeente vertrouwen geeft aan initiatiefnemers en hen meer invloed geeft bij het vormen en uitvoeren van plannen;
  • dat inwoners, bedrijven en organisaties beter begrijpen welke mogelijkheden de wet geeft waardoor ze daar beter gebruik van kunnen maken;
  • dat de gemeente minder regels vooraf stelt en meer met initiatiefnemers samenwerkt;
  • dat procedures sneller gaan zodat plannen sneller kunnen worden uitgevoerd;
  • dat niet in 'hokjes' wordt gedacht maar in samenhang.

Nu nog een bestemmingsplan, straks een omgevingsplan

Nu nog praten we over 'bestemmingsplannen'. In de toekomst hebben we het over 'omgevingsplannen'. Deze plannen zijn ruimer van opzet omdat er meer onderwerpen in worden geregeld. Het is ook de bedoeling dat de omgevingsplannen meer van onderaf tot stand komen. Meer dan nu het geval is, kunnen inwoners, bedrijven en instellingen vooraf meedenken over hoe ze hun eigen leefomgeving inrichten.

Inforgraphic van bestemmingsplan naar omgevingsplan

Infographic van bestemmingsplan naar omgevingsplan

Omgevingsvergunning

Een van de uitgangspunten van de Omgevingswet is dat voor zoveel mogelijk activiteiten in de fysieke leefomgeving algemene regels gelden. Voor een beperkt aantal activiteiten moet een ‘omgevingsvergunning’ worden aangevraagd. Als een activiteit niet is toegestaan op basis van de regels in het Omgevingsplan, kunt u een vergunningsaanvraag indienen om de zogenaamde ‘buitenplanse omgevingsactiviteit’ mogelijk te maken. De gemeente weegt dan af of kan worden afgeweken van het Omgevingsplan. Het afwegingskader wordt onder andere gevormd door de Omgevingsvisie. De omgevingsvergunning kunt u straks digitaal aanvragen. En de tijd die de gemeente of een andere overheid nodig heeft om een aanvraag te behandelen wordt in vele gevallen korter. U weet dus vaak eerder of u de vergunning krijgt. Zelf een initiatief starten wordt makkelijker. 

Wat zijn de voordelen voor u?

  • U hoeft in de toekomst nog maar 1 vergunning (digitaal) aan te vragen, bij 1 loket;
  • De gemeente of een andere overheid behandelt de aanvraag;
  • De tijd die dit kost wordt veel korter;
  • U kunt als inwoner en/of ondernemer makkelijker zelf initiatieven starten.

Infographic minder regels en meer ruimte voor initiatieven met de omgevingswet

Infographic minder regels en meer ruimte voor initiatieven met de omgevingswet

Meer weten?

Kijk op het omgevingswetportaal Daar staan animaties, uitleg en de laatste ontwikkelingen van de Omgevingswet.