Omgevingsvisie

We bereiden ons voor op de Omgevingswet. Deze gaat over onze leefomgeving en de inrichting daarvan. Een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is de Omgevingsvisie.

Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie wordt een gebiedsgerichte visie. Uw leefomgeving staat centraal. Het gaat over wonen, werken, recreëren, ondernemen, maar ook over een gezond en veilig leefklimaat. De Omgevingsvisie geldt straks voor de hele gemeente. Het is het beleid op hoofdlijnen voor de toekomst van de gemeente. 
De Omgevingsvisie gaat bijvoorbeeld over de volgende onderwerpen:

  • Woningbouw en voorzieningen
  • Gezondheid, veiligheid en bereikbaarheid
  • Klimaat en energie
  • Milieu en leefomgeving
  • Economie en werkgelegenheid
  • Ruimtelijke kwaliteit en identiteit

In de gemeenteraad van september 2019 (agendapunt 7.06) heeft de raad het Koersdocument vastgesteld, de basis voor hoe we ons in Beuningen op de nieuwe wet voorbereiden. In de commissie Ruimte van 11 februari 2020 (agendapunt 7) werd een presentatie gegeven aan de raadscommissieleden over de Nota van Uitgangspunten. In deze nota staat hoe we in de gemeente Beuningen, samen met u, de Omgevingsvisie willen opstellen.

Ontwerp-Omgevingsvisie

Hoe ziet de gemeente Beuningen er in de toekomst uit? Welke grote opgaven moeten we oplossen? Welke kansen zijn er en vooral, hoe doen we dat samen? Met deze vragen is de gemeente, samen met betrokkenen aan de gang gegaan. Met als resultaat dat er een ontwerp-omgevingsvisie ter inzage ligt waar iedereen in de gemeente Beuningen op kan reageren. 

De Omgevingsvisie is een integrale en lange termijn visie tot 2040 over de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van de gemeente Beuningen. Zo zijn in de visie onderwerpen opgenomen als recreëren, werken, veiligheid, leefbaarheid, gezondheid en duurzaamheid. Het gaat in de omgevingsvisie om uitdagingen die we op ons af zien komen.

Het motto van de Omgevingsvisie bestaat uit de kernwaarden van de gemeente; Verbinding, betrokkenheid en mooi plekje. We hebben ambities die we weer uitwerken in speerpunten. Ze laten zien welke onderwerpen wij als gemeente belangrijk vinden en waaraan we de komende jaren willen werken. Zo willen we bijvoorbeeld in Beuningen voldoende woningen en voldoende bereikbare voorzieningen op de juiste plek. Dit willen we samen met onze inwoners, organisaties, de regio en overige partners voor elkaar krijgen.

Ontwerp-Omgevingsvisie 

Ontwerp-Omgevingsvisie Ruimtelijke plannen

Besluitvorming Omgevingsvisie

De ontwerp-omgevingsvisie is nog niet definitief en lag vanaf vrijdag 30 juli tot vrijdag 10 september ter inzage. Na de periode van terinzagelegging bekeken we de ontvangen zienswijzen en beantwoorden we deze in een Nota van beantwoording. De Nota van beantwoording betrekken we bij de vaststelling van de omgevingsvisie. De zienswijzen kunnen aanleiding zijn om de ontwerp-omgevingsvisie aan te passen. Daarna wordt een definitieve omgevingsvisie gemaakt. De gemeenteraad beslist in het najaar over de vaststelling van de omgevingsvisie.

Hoe kon u meedenken over de Omgevingsvisie? 

  • Ansichtkaartenactie

In 2021 stellen we de Omgevingsvisie Beuningen 2040 op. Graag horen we wat u vindt van uw leefomgeving. Wat heeft u nodig om bijvoorbeeld goed te kunnen wonen en werken in Beuningen? De gemeente vroeg in de zomr en het najaar van 2020 via een ansichtkaart naar wat u het grootste pluspunt van de gemeente vindt en wat u nog mist. We kregen stapels post waarvoor dank! En ook via de website kwam een grote stroom 'digitale ansichtkaarten' binnen. Meer dan 1000 reacties waar we zorgvuldig naar keken.

Ansichtkaartenactie omgevingsvisie 2040

Ansichtkaartenactie omgevingsvisie 2040 in juni 2020 verspreid

  • Dorpenrondes januari en februari 2021

We horen graag hoe u over de verschillende onderwerpen denkt en waar we rekening mee moeten houden. In het eerste kwartaal van 2021 organiseerden we daarom dorpenrondes met inwoners, organisaties en ondernemers. In maart vond er nog een sessie plaats met stakeholders. Het verslag van de dorpenrondes kunt u hier lezen.