Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

Omgevingsvisie en denkt u mee?

We bereiden ons voor op de Omgevingswet. Deze gaat over onze leefomgeving en de inrichting daarvan. Een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is de Omgevingsvisie.

Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie wordt een gebiedsgerichte visie. Uw leefomgeving staat centraal. Het gaat over wonen, werken, recreëren, ondernemen, maar ook over een gezond en veilig leefklimaat. De Omgevingsvisie geldt straks voor de hele gemeente. Het is het beleid op hoofdlijnen voor de toekomst van de gemeente. 
De Omgevingsvisie gaat bijvoorbeeld over de volgende onderwerpen:

  • Woningbouw en voorzieningen
  • Gezondheid, veiligheid en bereikbaarheid
  • Klimaat en energie
  • Milieu en leefomgeving
  • Economie en werkgelegenheid
  • Ruimtelijke kwaliteit en identiteit

In de gemeenteraad van september 2019 (agendapunt 7.06) heeft de raad het Koersdocument vastgesteld, de basis voor hoe we ons in Beuningen op de nieuwe wet voorbereiden. In de commissie Ruimte van 11 februari 2020 (agendapunt 7) werd een presentatie gegeven aan de raadscommissieleden over de Nota van Uitgangspunten. In deze nota staat hoe we in de gemeente Beuningen, samen met u, de Omgevingsvisie willen opstellen.

Denk mee over de Omgevingsvisie

In 2021 stellen we de Omgevingsvisie Beuningen 2040 op. Graag horen we wat u vindt van uw leefomgeving. Wat heeft u nodig om bijvoorbeeld goed te kunnen wonen en werken in Beuningen? De gemeente vroeg via een ansichtkaart naar wat u het grootste pluspunt van de gemeente vindt en wat u nog mist. We kregen stapels post waarvoor dank! En ook via de website kwam een grote stroom 'digitale ansichtkaarten' binnen. Meer dan 1000 reacties waar we zorgvuldig naar gaan kijken. In het eerste kwartaal van 2021 organiseren we dorpenrondes met inwoners, organisaties en ondernemers. Want we horen graag hoe u over de verschillende onderwerpen denkt en waar we rekening mee moeten houden.

  • Lees hier meer over de digitale dorpenrondes

Bij het schrijven van de Omgevingsvisie nemen we uw ideeën en wensen voor de toekomst van de gemeente mee. Het concept - de Ontwerp Omgevingsvisie - ligt ter inzage voordat de gemeenteraad het vaststelt.