Stakeholderssessie: Omgevingsvisie

Hier leest u binnenkort meer over de stakeholderssessie en wat er die avond besproken is.

Wat gebeurt er met de informatie uit de avonden? 

We gebruiken de informatie uit de avondenvoor het opstellen van de nieuwe Omgevingsvisie voor de gemeente Beuningen. We nemen daarom de digitale gesprekken op. Het materiaal gebruiken we dus echt alleen voor de verslaglegging. 

Achtergrond

We bereiden ons voor op de Omgevingswet. Deze gaat over onze leefomgeving en de inrichting daarvan. Een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is de Omgevingsvisie. Elke gemeente maakt een eigen visie voor de hele gemeente. Eerder dit jaar kon u uw mening geven. U ontving een ansichtkaart van onze gemeente. U beschreef wat u het grootste pluspunt vindt van de gemeente Beuningen en vertelde wat u nog mist. Graag praten we daarover met u verder tijdens een digitale dorpenronde. Hieronder leest u meer. 

Wat is een Omgevingsvisie?

In de Omgevingsvisie legt de gemeente vast hoe Beuningen er in de toekomst kan gaan uitzien. Het gaat dan om veel verschillende thema’s zoals wonen, verkeer, veiligheid en gezondheid. En ook economie, energie en aanpassingen aan het klimaat krijgen een plek in de omgevingsvisie. 

Als inwoners en ondernemers nieuwe plannen hebben, zoals woningen of bedrijven, kijkt de gemeente of dit past bij de omgevingsvisie. 
De visie maken we graag in overleg met u. Om die reden willen we graag met u en andere inwoners in gesprek. 

Ansichtkaarten en reacties

Vorig jaar kon u uw mening geven. U ontving een ansichtkaart van onze gemeente. U beschreef wat u het grootste pluspunt vindt van de gemeente Beuningen en vertelde wat u nog mist. We kregen ruim 1.000 reacties binnen. 

De grootste pluspunten waren: 
•    De rust en ruimte 
•    Het dorpse karakter
•    Landelijke omgeving
•    Basisniveau qua voorzieningen (denk aan supermarkten, dorpshuizen etc.)
•    De gemeente ligt dicht bij de grote stad 

Wat er nog verbeterd kan worden:  
•    Onderhoud en veiligheid in de openbare ruimte/zwerfafval 
•    Meer horeca/centrum levendiger maken/recreatie 
•    Betaalbare en starterswoningen/woningen voor senioren 
•    Snelheidsbeperkende maatregelen