Noodopvanglocatie Asdonck-terrein

Lees hier alle informatie over de noodopvanglocatie voor Oekraïnse vluchtelingen op het Asdonck-terrein.

Het is oorlog in Oekraïne. Veel mensen vluchten hun land uit. We laten Oekraïners niet in de kou staan. Alle Nederlandse gemeenten zorgen samen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Gemeente Beuningen draagt ook haar steentje bij aan het opvangen van deze vluchtelingen. Daarom is onder andere het Asdonck-terrein ingericht voor noodopvang.
(In Beuningen openden we in maart 2022 de crisisnoodopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne in sporthal De Tinnegieter. Hier verbleven vluchtelingen maximaal 7 dagen, daarna gingen ze naar een opvanglocatie waar ze langer konden blijven wonen. De crisisopvang in sporthal De Tinnegieter sloot op 27 juni 2022.)

Noodopvang Asdonck-terrein

Noodopvanglocaties zijn locaties waar vluchtelingen langer verblijven. Op het Asdonck-terrein, het oude kermisterrein aan de Van Heemstraweg in Beuningen, is zo'n noodopvanglocatie. Oekraïnse vluchtelingen kunnen zich op dit woonadres laten inschrijven in de Basisregistratie personen. Ze maken hierdoor bijvoorbeeld aanspraak op leefgeld, school, werk en inkomen.

Deze noodopvanglocatie is er voor maximaal 5 jaar. Als noodopvang voor Oekraïners binnen de periode van maximaal 5 jaar niet meer nodig is, kunnen we eerder stoppen. We bekijken dan of andere groepen (vluchtelingen uit andere landen, mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning of reguliere woningzoekers) gebruik kunnen maken van de faciliteiten van deze locatie. 

Wat houdt de noodopvang op het Asdonck-terrein in?

 • Op het Asdonck-terrein staan 41 chalets. 
 • Daarin vangen we tussen de 220 en 240 personen op. 
 • Op het terrein zijn ook algemene voorzieningen, parkeerplaatsen en meer zoals groenvoorzieningen.

Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor veel zaken. Het inrichten van de chalets: van keuken en douche tot aan meubilair en gebruiksartikelen. Maar ook bijvoorbeeld voor de (gezondheids)zorg en voor het onderwijs aan de kinderen. Er is dagelijks een aanspreekpunt op de locatie die samen met vrijwilligers en tolken helpt bij vragen. De ondersteuning die we bieden is gericht op het meedoen aan de samenleving. 

Onze inwoners vinden dan ook steeds beter hun weg in onze Beuningse samenleving. Een groot aantal is aan het werk, men volgt taallessen, kinderen gaan naar school en via vrijwilligers komen ze in contact met dorpsgenoten. 

Benieuwd hoe het terrein eruit ziet? 

Grijze chalet met witte raampjes  Licht grijze chalet met witte raampjes  Roomkleurige chalet met witte raampjes

Impressie van de nog onbewoonde chalets

Vragen en antwoorden

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. We werken deze lijst regelmatig bij op basis van ontwikkelingen en vragen die aan ons zijn gesteld. Houd dus deze website in de gaten voor de laatste informatie. 

Noodopvanglocatie Asdonck-terrein

Waarom vangen jullie in Beuningen Oekraïnse vluchtelingen op? 

Het is oorlog in Oekraïne. Veel mensen zijn hun land uitgevlucht. We laten Oekraïners niet in de kou staan. Alle Nederlandse gemeenten hebben de opdracht gekregen om samen voldoende noodopvangplekken te realiseren voor vluchtelingen uit Oekraïne. Gemeente Beuningen draagt ook haar steentje bij aan het opvangen van vluchtelingen voor langere tijd. 

Waarom kozen jullie voor het Asdonck-terrein? 

Net als alle andere gemeenten brachten wij in kaart welke mogelijkheden voor opvang we in de gemeente Beuningen hebben. Die mogelijkheden gaven wij door aan de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, die in onze regio de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne coördineert. 
De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid liet ons weten graag gebruik te willen maken van het Asdonck-terrein. Na een schouw bleek dit terrein het meest geschikt. De keuze is gevallen op dit terrein omdat:

 • Hier op korte termijn noodopvang te realiseren was. Er waren al nutsvoorzieningen aanwezig (kabels en leidingen) 
 • Het terrein dicht bij andere voorzieningen ligt. Denk aan het dorpscentrum en het openbaar vervoer
 • Het terrein groot genoeg is
 • Het terrein eigendom van de gemeente Beuningen is

Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden voor tijdelijke (flexibele) woonconcepten op andere plekken. Dat doen we om ook op korte termijn woningen voor reguliere woningzoekers te kunnen realiseren.

Afstand tot de bestaande boomgaard

Bij de inrichting van de noodopvang is rekening gehouden met het feit dat er een boomgaard naast het terrein gevestigd is. Er is een afstand van minimaal 50 meter afstand aangehouden tussen de chalets en de bestaande boomgaard.
Uit jurisprudentie blijkt dat er met een afstand van 50 meter tot de boomgaard sprake is van een acceptabel woon- en leefmilieu. Hierdoor kunnen we ervanuit gaan dat er geen sprake is van een gezondheidsrisico voor de bewoners van de chalets ten gevolge van de bestaande boomgaard.

Waarom komt de noodopvanglocatie er voor maximaal 5 jaar? 

De noodopvanglocatie is er voor maximaal 5 jaar. Met een maximum termijn geven we meer duidelijkheid aan inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners. We kunnen niet inschatten hoe de oorlog in Oekraïne gaat verlopen en als de noodopvang voor Oekraïners niet meer nodig is, kunnen we eerder stoppen met noodopvang. De gemeente bekijkt dan of andere groepen (vluchtelingen uit andere landen, mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning of reguliere woningzoekers) gebruik kunnen maken van deze locatie. 

Wat houdt de noodopvang op het Asdonck-terrein in?

 • Op het Asdonck-terrein staan 41 chalets
 • Daarin vangen we tussen de 220 en 240 personen op
 • Op het terrein zijn ook algemene voorzieningen, parkeerplaatsen en meer. 

Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor veel zaken. Het inrichten van de chalets: van keuken en douche tot aan meubilair en gebruiksartikelen. Maar ook bijvoorbeeld voor de (gezondheids)zorg en voor het onderwijs aan de kinderen. Er is dagelijks een aanspreekpunt op de locatie die samen met vrijwilligers en tolken helpt bij vragen. De ondersteuning die we bieden is gericht op het meedoen aan de samenleving. 

Onze inwoners vinden dan ook steeds beter hun weg in onze Beuningse samenleving. Een groot aantal is aan het werk, men volgt taallessen, kinderen gaan naar school en via vrijwilligers komen ze in contact met dorpsgenoten. 

Kunnen jullie laten zien hoe de noodopvang eruit ziet? 

Op de pagina over de noodopvanglocatie op het Asdonck-terrein vindt u de tekening. 

Het is openbaar terrein. U kunt zelf door of langs het wijkje lopen. 

Hoeveel chalets staan er? 

Er staan 41 chalets die bewoond worden en er is een chalet waar een aanspreekpunt voor bewoners regelmatig aanwezig is.

Hoe zien de chalets eruit? 

Op de pagina over de noodopvanglocatie op het Asdonck-terrein ziet u hoe de chalets eruitzien. 

Wat is het verschil tussen een chalet en een stacaravan?

Een stacaravan en een chalet staan beide op wielen. Het verschil met een stacaravan is dat een chalet meer wooncomfort biedt. 

Hoelang blijft deze noodopvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne? 

We gaan uit van maximaal 5 jaar, omdat we niet kunnen inschatten hoe de oorlog in Oekraïne gaat verlopen. Als de noodopvang voor Oekraïners binnen de periode van maximaal 5 jaar niet meer nodig is, kunnen we eerder stoppen met noodopvang. We bekijken dan of andere groepen (vluchtelingen uit andere landen, mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning of reguliere woningzoekers) gebruik kunnen maken van deze locatie. 

Hoeveel vangen jullie op in de chalets op het Asdonck-terrein? 

We vangen daarin maximaal tussen de 220 en 240 personen op. 

Wanneer kwamen de eerste Oekraïnse vluchtelingen naar de noodopvang op het Asdonck-terrein? 

Halverwege juli 2022 kwamen de eerste bewoners. De weken daarna is er telkens een aantal chalets in gebruik genomen door nieuwe vluchtelingen. Inmiddels zijn alle chalets bewoond.

Wat voor vluchtelingen uit Oekraïne wonen er in de chalets op het Asdonck-terrein?

Er woont een gemengd gezelschap. Dit is net als in onze samenleving een mix van gezinnen, alleenstaanden, jong en oud. 

Kunnen Oekraïnse vluchtelingen zich nog aanmelden voor de noodopvang Asdonck?

Alle chalets zijn bewoond. Er is weinig verloop in de bewoning. Er komen dan ook bijna geen plekken vrij. De Veiligheidsregio Gelderland Zuid coodineert vanuit de crisisnoodopvanglocatie de plaatsing van Oekraiense vluchtelingen voor onze regio. De Veiligheidsregio is op de hoogte van het aantal beschikbare plaatsen in onze gemeente. Vluchtelingen kunnen bij de Veiligheidsregio hun voorkeur uitspreken voor een noodopvanglocatie.  

Waarom kiezen jullie niet voor opvang in ’t Broeckhuys? Kunnen jullie hier niet tijdelijk toestaan dat er gewoond kan worden voor een x aantal maanden? 

 • ’t Broeckhuys is een park met 205 recreatiewoningen die bestemd zijn voor recreatief gebruik en niet voor permanente bewoning.  De huisjes zijn in bezit van meerdere eigenaren. Omdat er meerdere eigenaren zijn (met wensen en belangen), is noodopvang daar niet beheersbaar
 • Daarnaast richten we ons op locaties dichterbij voorzieningen

Waarom hebben jullie niet gekozen voor het AZC-terrein dat jullie 5 jaar geleden op het oog hadden in Ewijk? Het terrein was helemaal voorbereid en de eerste grondwerkzaamheden waren al gedaan. 

Toen het COA het besluit nam om daar geen AZC-terrein meer te realiseren zijn de eerste grondwerkzaamheden ongedaan gemaakt. Daarnaast maakt dat gebied onderdeel uit van het plan Hoge Woerd. Hier worden woningen gebouwd. 

Jullie vangen in eerste instantie Oekraïnse vluchtelingen op, maar er kunnen ook andere doelgroepen opgevangen worden. Aan welke doelgroepen moet ik denken? 

Als de noodopvang voor Oekraïners binnen de periode van maximaal 5 jaar niet meer nodig is, kunnen we eerder stoppen met deze noodopvang. We bekijken dan of andere groepen gebruik kunnen maken van deze locatie. Denk aan groepen als:

 • Vluchtelingen uit andere landen
 • Mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning 

Wie betaalt de noodopvanglocatie?

De kosten voor deze noodopvang en het levensonderhoud van deze vluchtelingen worden door het Rijk betaald. 

Veiligheid 

Wordt er toezicht gehouden op het terrein? 

Er is regelmatig een aanspreekpunt op de locatie aanwezig. Die is er om bewoners te helpen bij vragen. Dit aanspreekpunt heeft ook regelmatig contact met medewerkers van onze gemeente. 

In het begin was er buiten werktijden uit voorzorg ook een beveiliger aanwezig op het terrein. Deze vorm van extra toezicht blijkt niet nodig. 

Klankbordgroep

In de opstartfase informeerden we direct omwonenden over het reilen en zeilen rondom de noodopvanglocatie op het Asdonck-terrein. Een aantal van hen denkt in een klankbordgroep mee over zaken die eventueel beter kunnen.

Woningbouw 

Wat doen jullie aan het woningbouwtekort in onze gemeente? 

We kijken naar de mogelijkheden voor tijdelijke (flexibele) woonconcepten om ook op korte termijn woningen voor reguliere woningzoekers te realiseren.

Wat doen we voor woningzoekenden in de gemeente?

We kijken naar de mogelijkheden voor tijdelijke (flexibele) woonconcepten om ook op korte termijn woningen voor reguliere woningzoekers te realiseren.

Het Asdonck-terrein is toch een woningbouwlocatie. Waarom komen hier dan nu chalets? 

Het Asdonck-terrein is een woningbouwlocatie die we al langer op het oog hebben. Het bouwplan voor de Asdonck bestaat uit 64 appartementen verspreid over drie wooncomplexen. De helft van de appartementen zijn koop en huur in het middensegment en de overige zijn dure koop. De voorbereidingen voor het plan Asdonck blijven tijdens de noodopvang doorgaan. 

We kijken naar de mogelijkheden voor tijdelijke (flexibele) woonconcepten om ook op korte termijn woningen voor reguliere woningzoekers te realiseren.

Evenemententerrein Asdonck

Wat gaat er gebeuren met Beuningen On Ice en andere evenementen? 

Samen met het bestuur van Beuningen On Ice is besloten dit evenement te verplaatsen naar de Ooigraaf. Editie 10 is goed verlopen. Ook met de organisatoren van andere evenementen die op dit terrein plaats vinden, kijken we naar andere mogelijkheden.

School

Zie vragen en antwoorden over school op de pagina over Onderwijs en Werk.