Noodopvanglocatie Asdonck-terrein

Lees hier alle informatie over de noodopvanglocatie voor Oekraïnse vluchtelingen op het Asdonck-terrein.

Het is oorlog in Oekraïne. Veel mensen vluchten hun land uit. We laten Oekraïners niet in de kou staan. Alle Nederlandse gemeenten zorgen samen voor de opvang van 50.000 vluchtelingen uit Oekraïne. Beuningen wil ook haar steentje bijdragen aan het opvangen van vluchtelingen. De gemeente Beuningen richt daarom het Asdonck-terrein in voor noodopvang.
(In Beuningen openden we de crisisnoodopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne in sporthal De Tinnegieter. Hier verbleven de vluchtelingen maximaal 7 dagen, daarna gingen ze naar een opvanglocatie waar ze langer konden blijven wonen. De crisisopvang in sporthal De Tinnegieter sloot op 27 juni.)

Noodopvang Asdonck-terrein

Noodopvanglocaties zijn locaties waar vluchtelingen langer verblijven. Op het Asdonck-terrein, het oude kermisterrein aan de Van Heemstraweg in Beuningen, komt zo'n noodopvanglocatie. Oekraïnse vluchtelingen kunnen zich op deze locatie laten inschrijven in de Basisregistratie personen. Ze kunnen hierdoor aanspraak maken op leefgeld, school, werk en inkomen.

Deze noodopvanglocatie komt er voor maximaal 5 jaar. Als de noodopvang voor Oekraïners binnen de periode van maximaal 5 jaar niet meer nodig is, kunnen we eerder stoppen. De gemeente bekijkt dan of andere groepen (vluchtelingen uit andere landen, mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning of reguliere woningzoekers) gebruik kunnen maken van deze locatie. 

Wat houdt de noodopvang op het Asdonck-terrein in?

 • Op het Asdonck-terrein komen 41 chalets te staan. 
 • Daarin vangen we tussen de 220 en 240 personen op. 
 • Op het terrein komen ook algemene voorzieningen, parkeerplaatsen en meer. We richten het terrein verder ook in met groen. 

De gemeente is verantwoordelijk voor veel zaken. Het inrichten van de locaties: van keuken en douche tot aan meubilair en gebruiksartikelen. Maar ook bijvoorbeeld voor de zorg, niet alleen voor fysieke problemen maar ook psychosociale zorg. En voor het onderwijs aan de kinderen. Maar ook andere zaken, zoals zorgen dat er aanspreekpunten zijn, beveiliging op de locatie, coördinatie van alle hulp en meer.

Benieuwd hoe het terrein eruit komt te zien? 

Grijze chalet met witte raampjes  Licht grijze chalet met witte raampjes  Roomkleurige chalet met witte raampjes

Impressie van de chalets

Vragen en antwoorden

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. We werken deze lijst regelmatig bij op basis van ontwikkelingen en vragen die aan ons zijn gesteld. Houd dus deze website in de gaten voor de laatste informatie. 

Noodopvanglocatie Asdonck-terrein

Waarom gaan jullie in Beuningen Oekraïnse vluchtelingen opvangen? 

Het is oorlog in Oekraïne. Veel mensen vluchten hun land uit. We laten Oekraïners niet in de kou staan. Alle Nederlandse gemeenten hebben de opdracht gekregen om samen 75.000 noodopvangplekken te realiseren voor vluchtelingen uit Oekraïne. Beuningen wil ook haar steentje bijdragen aan het opvangen van vluchtelingen voor langere tijd. 

Waarom kozen jullie voor het Asdonck-terrein? 

Net als alle andere gemeenten brachten wij in kaart welke mogelijkheden voor opvang we in de gemeente Beuningen hebben. Die mogelijkheden gaven wij door aan de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, die in onze regio de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne coördineert. 
De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid liet ons weten graag gebruik te willen maken van het Asdonck-terrein. Na een schouw bleek dit terrein het meest geschikt. De keuze is gevallen op dit terrein omdat:

 • Hier op korte termijn noodopvang te realiseren is. Er zijn al nutsvoorzieningen aanwezig (kabels en leidingen) 
 • Het terrein dicht bij andere voorzieningen ligt. Denk aan het dorp en het openbaar vervoer
 • Het terrein groot genoeg is
 • Het terrein eigendom van de gemeente Beuningen is

Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden voor tijdelijke (flexibele) woonconcepten op andere plekken. Dat doen we om ook op korte termijn woningen voor reguliere woningzoekers te kunnen realiseren.

Afstand tot de bestaande boomgaard

Bij de inrichting van de noodopvang is rekening gehouden met het feit dat er een boomgaard naast het terrein gevestigd is. Er is een afstand van minimaal 50 meter afstand aangehouden tussen de chalets en de bestaande boomgaard.
Uit jurisprudentie blijkt dat er met een afstand van 50 meter tot de boomgaard sprake is van een acceptabel woon- en leefmilieu. Hierdoor kunnen we ervanuit gaan dat er geen sprake is van een gezondheidsrisico voor de bewoners van de chalets ten gevolge van de bestaande boomgaard.

Kan ik nog inspraak hebben/bezwaar maken?

Op dit moment is er geen besluit waartegen u bezwaar kunt maken. 
Voor het realiseren van de noodopvang vragen we op korte termijn de benodigde omgevingsvergunningen aan. Nadat er een besluit is genomen over de omgevingsvergunningen, komen deze ter inzage te liggen.

De gemeente Beuningen maakt haar verordeningen, ruimtelijke plannen, omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten digitaal bekend op de website overheid.nl. 
Op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen in uw buurt of wijk? Meld u dan aan voor de gratis e-mailservice bekendmakingen via Over uw buurt.

We informeren op de website van de gemeente Beuningen ook wanneer er meer informatie is over de aangevraagde omgevingsvergunningen. 

Voor hoelang komt de noodopvanglocatie op het Asdonck-terrein?  

De noodopvanglocatie komt er voor maximaal 5 jaar. Als de noodopvang voor Oekraïners binnen de periode van maximaal 5 jaar niet meer nodig is, kunnen we eerder stoppen. Ondertussen bereiden we de woningbouwplannen voor het Asdonck-terrein voor zodat deze na afloop van de periode van 5 jaar kan starten. 

Waarom komt de noodopvanglocatie er voor maximaal 5 jaar? 

De noodopvanglocatie komt er voor maximaal 5 jaar, want we willen graag een eindmoment instellen en duidelijkheid willen geven aan inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners. We kunnen niet inschatten hoe de oorlog in Oekraïne gaat verlopen en als de noodopvang voor Oekraïners niet meer nodig is, kunnen we eerder stoppen. De gemeente bekijkt dan of andere groepen (vluchtelingen uit andere landen, mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning of reguliere woningzoekers) gebruik kunnen maken van deze locatie. 

Wat houdt de noodopvang op het Asdonck-terrein in?

 • Op het Asdonck-terrein komen 41 chalets te staan
 • Daarin vangen we tussen de 220 en 240 personen op
 • Op het terrein komen ook algemene voorzieningen, parkeerplaatsen en meer. We richten het terrein verder ook in met groen.

De gemeente is verantwoordelijk voor veel zaken. Het inrichten van de locaties: van keuken en douche tot aan meubilair en gebruiksartikelen. Maar ook bijvoorbeeld voor de zorg; daarbij gaat het niet alleen om zorg bij fysieke problemen maar ook om psychosociale zorg. En voor het onderwijs aan de kinderen. Maar ook andere zaken, zoals zorgen dat er aanspreekpunten zijn beveiliging op de locatie, coördinatie van alle hulp etcetera.

Kunnen jullie laten zien hoe de noodopvang eruit ziet? 

Op de pagina over de noodopvanglocatie op het Asdonck-terrein vindt u de tekening. 

Hoeveel chalets komen er? 

Er komen 41 chalets. 

Hoe zien de chalets eruit? 

Op de pagina over de noodopvanglocatie op het Asdonck-terrein ziet u hoe de chalets eruitzien. 

Wat is het verschil tussen een chalet en een stacaravan?

Een stacaravan en een chalet staan beide op wielen. Het verschil met een stacaravan is dat een chalet meer wooncomfort biedt. 

Kunnen jullie de chalets makkelijk verplaatsen? 

Vanwege de grootte van de chalets worden ze vervoerd met speciaal transport. Vervolgens worden ze op locatie op de juiste locatie geplaatst en gesteld. Dit duurt ongeveer een uur. Daarna worden de chalets aangesloten op water, riool, gas en elektra. De chalets kunnen weer d.m.v. transportmiddelen verplaatst en hergebruikt worden.

Hoelang blijft deze noodopvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne? 

We gaan uit van maximaal 5 jaar, omdat we niet kunnen inschatten hoe de oorlog in Oekraïne gaat verlopen. Als de noodopvang voor Oekraïners binnen de periode van maximaal 5 jaar niet meer nodig is, kunnen we eerder stoppen. De gemeente bekijkt dan of andere groepen (vluchtelingen uit andere landen, mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning of reguliere woningzoekers) gebruik kunnen maken van deze locatie. 

Hoeveel personen gaan jullie opvangen in de chalets op het Asdonck-terrein? 

We vangen daarin maximaal tussen de 220 en 240 personen op. 

Wanneer komen de eerste Oekraïnse vluchtelingen naar de noodopvang op het Asdonck-terrein? 

We verwachten de eerste vluchtelingen half juli 2022 te ontvangen. 

Wat voor vluchtelingen uit Oekraïne komen er te wonen in de chalets op het Asdonck-terrein?

Dat weten we nu nog niet, maar we verwachten in eerste instantie moeders met kinderen. 

Kunnen Oekraïnse vluchtelingen zich aanmelden voor de noodopvang Asdonck?

Ja, dat kan. We krijgen steeds meer vragen van Oekraïners die belangstelling hebben voor de Asdonck. In eerste instantie stromen mensen door via de crisisopvang. Maar als er plek is kan het ook rechtstreeks vanuit gastgezinnen. Daarom hebben we een wachtlijst aangemaakt. 
De vluchtelingen die belangstelling hebben, melden zich aan door een mail te sturen naar noodopvangasdonck@beuningen.nl met daarin:
de namen / geboortedata / gezinssamenstelling / dieren / medische bijzonderheden / contactgegevens.
Wij zetten ze dan op de wachtlijst.
Belangrijk is wel te vermelden dat de meeste chalets voor 6 personen zijn. De meeste vluchtelingen zullen dus samen met anderen in een chalet gaan wonen.

Waarom kiezen jullie niet voor ’t Broeckhuys? Kunnen jullie hier niet tijdelijk toestaan dat er gewoond kan worden voor een x aantal maanden? 

 • ’t Broeckhuys is een park met 205 recreatiewoningen die bestemd zijn voor recreatief gebruik en niet voor permanente bewoning.  De huisjes zijn in bezit van meerdere eigenaren. Omdat er meerdere eigenaren zijn (met wensen en belangen), is noodopvang niet beheersbaar
 • We richten ons op locaties dichterbij voorzieningen

Waarom kiezen jullie niet voor het AZC-terrein dat jullie 5 jaar geleden op het oog hadden in Ewijk? Het terrein was helemaal voorbereid en de eerste grondwerkzaamheden waren al gedaan. 

Toen de COA het besluit nam om geen AZC-terrein meer te realiseren zijn de eerste grondwerkzaamheden weer ongedaan gemaakt. Daarnaast maken deze gronden onderdeel uit van het plan Hoge Woerd. Hier worden woningen gerealiseerd. 

Jullie vangen in eerste instantie Oekraïnse vluchtelingen op, maar er kunnen ook andere doelgroepen opgevangen worden. Aan welke doelgroepen moet ik denken? 

Als de noodopvang voor Oekraïners binnen de periode van maximaal 5 jaar niet meer nodig is, kunnen we eerder stoppen. De gemeente bekijkt dan of andere groepen gebruik kunnen maken van deze locatie. Denk aan groepen als:

 • Vluchtelingen uit andere landen
 • Mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning 
 • Reguliere woningzoekers

Wie betaalt de noodopvanglocatie?

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft ons laten weten het initiatief te steunen. De kosten die gemaakt worden om noodopvang te realiseren, dekt het Rijk. 

Hoe informeren jullie mij over de ontwikkelingen rondom het Asdonck-terrein?

 • Op maandag 2 mei kondigden we aan dat we Oekraïnse vluchtelingen op gaan vangen op het Asdonck-terrein. We informeerden direct omwonenden, de gemeenteraad en de pers
 • We informeerden direct omwonenden op dinsdag 10 mei tijdens een besloten informatiebijeenkomst. Direct omwonenden ontvingen hiervoor een uitnodiging
 • Op donderdag 12 mei is er een digitale bijeenkomst voor alle inwoners en ondernemers van Beuningen van 17.00 tot 19.00 uur. U meldt zich voor deze bijeenkomst aan via oekraine@beuningen.nl. Vermeld daarbij dat u zich aanmeldt voor de bijeenkomst van 12 mei. Geef uw naam en e-mailadres door
 • Kunt u digitaal niet aansluiten op 12 mei? Op 16 en 30 mei zijn er tussen 18.00 en 19.00 uur nog inloopuren in het gemeentehuis. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden

Direct omwonenden van het Asdonck-terrein informeren we per brief. 
Verder is veel informatie te vinden op deze website. Ook plaatsen we berichten op de gemeentepagina in de Maas&Waler en onze social media kanalen. 

Veiligheid 

Hoe wordt er toezicht gehouden? 

De gemeente stelt een beheerder aan die toezicht houdt. Deze beheerder en de gemeente hebben regelmatig contact.  

Klankbordgroep

We willen graag met omwonenden in gesprek over wat er goed gaat en wat er minder goed gaat rondom de noodopvanglocatie op het Asdonck-terrein. Denk bijvoorbeeld aan het parkeren, overlast of andere zaken. Dit willen we graag doen in een klankbordgroep. In deze groep zit een aantal mensen uit de buurt die met ons meedenkt. Wilt u bij deze klankbordgroep? Geef dit da door via oekraine@beuningen.nl. Vermeld daarbij uw naam en adres. 

Woningbouw 

Wat doen jullie aan het woningbouwtekort in onze gemeente? 

We kijken naar de mogelijkheden voor tijdelijke (flexibele) woonconcepten om ook op korte termijn woningen voor reguliere woningzoekers te realiseren.

Wat doen we voor woningzoekenden in de gemeente?

We kijken naar de mogelijkheden voor tijdelijke (flexibele) woonconcepten om ook op korte termijn woningen voor reguliere woningzoekers te realiseren.

Het Asdonck-terrein is toch een woningbouwlocatie. Waarom komen hier dan nu chalets? 

Op dit moment is het Asdonck-terrein een braakliggend terrein. Het is een woningbouwlocatie die we op het oog hebben. Het beoogde programma voor de Asdonck bestaat uit 64 appartementen verspreid over drie wooncomplexen. De helft van de appartementen zijn koop en huur in het middensegment en de overige zijn dure koop. De voorbereidingen voor het plan Asdonck blijven tijdens de noodopvang doorgaan. 

We kijken naar de mogelijkheden voor tijdelijke (flexibele) woonconcepten om ook op korte termijn woningen voor reguliere woningzoekers te realiseren.

Evenemententerrein Asdonck

Wat gaat er gebeuren met Beuningen On Ice en andere evenementen? 

Samen met het bestuur van Beuningen On Ice is besloten het evenement te verplaatsen naar de Ooigraaf. Ook met de organisatoren van andere evenementen zijn er gesprekken.

School

Zie vragen en antwoorden over school op de pagina over Onderwijs en Werk.