Vragen en antwoorden

Hier vindt u vragen en antwoorden met betrekking tot vluchtelingen (uit Oekraïne).

Leefgeldregeling en zorgverzekering

Wat is de leefgeldregeling voor Oekraïense vluchtelingen?

Dat is een geldbedrag voor Oekraïense vluchtelingen die in Nederland worden opgevangen in een noodopvang of bij gastgezinnen. Het geld is bestemd voor levensonderhoud voor de vluchtelingen én voor een bijdrage in de kosten van het gastgezin. De gemeente waar de vluchteling (tijdelijk) woont, is verantwoordelijk voor de verstrekking van het leefgeld.

Hoe kan de vluchteling hiervoor in aanmerking komen?

De vluchteling vraagt dit aan bij de gemeente waar hij verblijft. Aanvragen kan via de website van de gemeente Beuningen (naar verwachting medio mei beschikbaar). Zie hieronder voor de voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

Aan welke voorwaarden moet de vluchteling voldoen om het leefgeld te krijgen?

- De vluchteling moet geregistreerd staan in de basisregistratie (BRP). Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt bij Burgerzaken van de gemeente. De vluchteling krijgt dan een BSN. 
- De vluchteling moet over een Nederlandse bankrekening beschikken. Deze kan de vluchteling gratis aanvragen bij Bunq bank
Kan de vluchteling geen bankrekeningnummer openen, omdat hij/zij geen identificatiebewijs heeft? Laat het de gemeente weten via inkomen@beuningen.nl,

Welke bedrag krijgt de vluchteling?

Het leefgeld bestaat uit twee delen:
1. € 260 per persoon per maand voor levensonderhoud (ongeacht de leeftijd). Dit is bestemd voor voeding, kleding enz.
2. € 215 per volwassene en € 55 per minderjarige per maand als wooncomponent. De vluchteling kan hiermee een bijdrage in de kosten betalen aan het gastgezin.

Krijgt de vluchteling die in de noodopvang verblijft ook het gehele bedrag aan leefgeld?

Nee, dit hangt af van de voorzieningen in de noodopvang. De gemeente kan ervoor kiezen om alles in natura te verstrekken. Mocht dit niet mogelijk zijn, kan de vluchteling rekenen op een financiële bijdrage in de vorm van leefgeld.

Per wanneer gaat de regeling leefgeld in?

Per 1 april 2022 gaat de regeling in Beuningen in. 

Wat gebeurt er als de vluchteling gaat werken?

Indien de vluchteling gaat werken worden inkomsten uit arbeid verrekend met het leefgeld dat het gezin in de daaropvolgende maand ontvangt. 

Komen Oekraïense vluchtelingen in aanmerking voor (medische) zorg?

Ja, deze vluchtelingen hebben toegang tot zorg vanwege hun beschermingsstatus. Er is wel een verschil tussen vluchtelingen die werken en vluchtelingen die niet werken.

Oekraïense vluchtelingen die NIET werken

Zij blijven onverzekerd maar krijgen wel toegang tot zorg vanwege hun beschermingsstatus. Zorgverleners die zorg leveren aan deze vluchtelingen, vragen een vergoeding aan via het CAK. De volledige kosten worden dan vergoed. 

Oekraïense vluchtelingen die WEL werken

Zij zijn verplicht verzekerd zoals iedereen in NL die werkt. Werkenden moeten zich dus verplicht verzekeren bij een zorgverzekering.
 

Heeft u een vraag aan de gemeente Beuningen? Vindt u op de aangegeven pagina’s niet wat u zoekt? Stuur dan een e-mail naar oekraine@beuningen.nl. Wij proberen uw vraag dan binnen 2 werkdagen te beantwoorden.