Vragen en antwoorden

Hier vindt u vragen en antwoorden met betrekking tot vluchtelingen (uit Oekraïne).

Leefgeldregeling en zorgverzekering

Wat is de leefgeldregeling voor Oekraïense vluchtelingen?

Dat is een geldbedrag voor Oekraïense vluchtelingen die in Nederland worden opgevangen in een noodopvang of bij gastgezinnen. Het geld is bestemd voor levensonderhoud voor de vluchtelingen én voor een bijdrage in de kosten van het gastgezin. De gemeente waar de vluchteling (tijdelijk) woont, is verantwoordelijk voor de verstrekking van het leefgeld.

Hoe kan de vluchteling hiervoor in aanmerking komen?

De vluchteling vraagt dit aan bij de gemeente waar hij verblijft. Aanvragen kan via het aanvraagformulier op de pagina Leefgeld. Zie hieronder voor de voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

Aan welke voorwaarden moet de vluchteling voldoen om het leefgeld te krijgen?

  • De vluchteling moet geregistreerd staan in de basisregistratie (BRP). Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt bij Burgerzaken van de gemeente. De vluchteling krijgt dan een BSN. 
  • De vluchteling moet over een Nederlandse bankrekening beschikken. Deze kan de vluchteling gratis aanvragen bij de Rabobank.
Kan de vluchteling geen bankrekeningnummer openen, omdat hij/zij geen identificatiebewijs heeft? Dan krijgt hij/zij na het goedkeuren van de aanvraag een pre-paid pinpas waar het leefgeld op gestort wordt. De vluchteling kan deze ophalen op het gemeentehuis, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Let op: neem uw beschikking en uw identificatiebewijs mee.

Welke bedrag krijgt de vluchteling?

Het leefgeld bestaat uit twee delen:
  1. € 260 per persoon per maand voor levensonderhoud (ongeacht de leeftijd). Dit is bestemd voor voeding, kleding enz.
  2. € 215 per volwassene en € 55 per minderjarige per maand als wooncomponent. De vluchteling kan hiermee een bijdrage in de kosten betalen aan het gastgezin.

Als de gemeente heeft vastgesteld dat u recht heeft op leefgeld, ontvangt u direct de eerste bijdrage. Vervolgens zal het op de 1e dag van de maand worden uitgekeerd.

Krijgt de vluchteling die in de noodopvang verblijft ook het gehele bedrag aan leefgeld?

Nee, dit hangt af van de voorzieningen in de noodopvang. De gemeente kan ervoor kiezen om alles in natura te verstrekken. Mocht dit niet mogelijk zijn, kan de vluchteling rekenen op een financiële bijdrage in de vorm van leefgeld.

Per wanneer gaat de regeling leefgeld in?

Per 1 april 2022 ging de regeling in Beuningen in. 

Wat gebeurt er als de vluchteling gaat werken?

Indien de vluchteling gaat werken worden inkomsten uit arbeid verrekend met het leefgeld dat het gezin in de daaropvolgende maand ontvangt. 

Hoe komen Oekraïense vluchtelingen in aanmerking voor (medische) zorg?

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen altijd medisch noodzakelijke zorg uit het basispakket. De manier waarop de kosten hiervan worden vergoed of gedeclareerd, verschilt.
Verleent een zorgverlener medische zorg aan een ontheemde uit Oekraïne? Bij het declaratieproces is het belangrijk of de Oekraïense patiënt een Burgerservicenummer (BSN) heeft of niet.

Heeft de ontheemde uit Oekraïne een BSN?
Dan wordt verleende zorg vergoed vanuit de nieuwe Regeling Medische zorg aan Ontheemden (RMO). De zorgverlener vindt het BSN van de ontheemde in de verzekeringsgegevens (COV). Zorgverleners kunnen digitaal declareren via VECOZO. 

Heeft de ontheemde uit Oekraïne geen BSN?
Dan gaat de vergoeding via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg van het CAK. Verleende zorg van vóór 1 juli 2022 wordt ook vergoed via de Subsidieregeling, ongeacht of de ontheemde een BSN heeft. Op Zorgverzekeringslijn.nl staat meer informatie over zorgverzekeringen en de gezondheidszorg in Nederland. De informatie is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Oekraïens.

Heeft u een vraag aan de gemeente Beuningen? Vindt u op de aangegeven pagina’s niet wat u zoekt? Stuur dan een e-mail naar oekraine@beuningen.nl. Wij proberen uw vraag dan binnen 2 werkdagen te beantwoorden.