Onderwijs en werk

Hier vindt u antwoorden op vragen over onderwijs en werk voor Oekraïense vluchtelingen.

Onderwijs

Komt er een speciale school voor de Oekraïense kinderen? 

De gemeente is in overleg met de schoolbesturen over de start van de noodopvang aan Oekraïense vluchtelingen. Er is nog geen besluit genomen of kinderen instromen in de bestaande klassen of dat er een specifieke klas voor Oekraïense kinderen komt. 

Komen Oekraïense kinderen bij mijn kind(eren) in de klas? 

Dat kunnen we nu nog niet zeggen. De gemeente is in overleg met de schoolbesturen over de start van de noodopvang aan Oekraïense vluchtelingen. Er is nog geen besluit genomen of kinderen instromen in de bestaande klassen of dat er een specifieke klas voor Oekraïense kinderen komt. 
Samen met de schoolbesturen houden we u op de hoogte. 

Hoe wordt ervoor gezorgd dat mijn kind(eren) onderwijs krijgt dat hij/zij verdient? Door corona is er al een achterstand. 

We begrijpen uw zorgen. Ook hierover zijn we in goed overleg met de schoolbesturen. 
Binnen het onderwijs wordt gekeken naar het meest passende onderwijs dat aansluit bij het leerniveau van het kind. Met de inzet van het Nationaal Programma Onderwijs wordt er momenteel inzet gedaan om achterstanden zoveel mogelijk te voorkomen.

Werken in Nederland 

 Per 1 april is er een regeling ingegaan, waardoor vluchtelingen in loondienst kunnen werken binnen de Europese Unie. Hier valt betaald werk en vrijwilligerswerk onder. Als Oekraïense vluchtelingen gaan werken hebben zij dezelfde rechten en plichten als een Nederlandse werknemer, denk aan vakantiedagen, pauzes en vakantietoeslag. Als Oekraïense vluchtelingen willen werken moeten zij drie zaken regelen:

  • Verblijfstatus tijdelijke beschermde (Via de IND)
  • Burgerservicenummer
  • IBAN-bankrekening

Mochten vluchtelingen meer informatie willen over werken in Nederland, dan kunnen zij contact opnemen met WerkBedrijf Rijk van Nijmegen via telefoonnummer 024 751 75 00 of e-mail administratie@wbrn.nl

Meer informatie over werken in Nederland als Oekraïense vluchteling vindt u op de website van de Rijksoverheid

Vragen en antwoorden over werk 

Ik heb een eigen bedrijf en Oekraïense vluchtelingen kunnen bij komen werken. Waar kan ik me melden? 

U kunt zich melden bij WerkBedrijf Rijk van Nijmegen of het Werkgevers Servicepunt van UWV. Als u een werkovereenkomst aangaat met een vluchteling uit Oekraïne, dient u 2 werkdagen voor ingang van de arbeidsovereenkomst uw werknemer aan te melden bij het UWV.

Contactgegevens

WerkBedrijf Rijk van Nijmegen

Kijk ook eens op de website van het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen

UWV Werkgevers Servicepunt Rijk van Nijmegen 

Kijk ook eens op de website van het UWV Werkgevers Servicepunt Rijk van Nijmegen