Leefgeld

Oekraïense vluchtelingen kunnen bij de gemeente leefgeld aanvragen. Hier leest hoe u leefgeld aanvraagt en vindt u de formulieren.

Hoe kan een vluchteling leefgeld aanvragen?

 
 
De vluchteling vraagt leefgeld aan bij de gemeente waar hij of zij verblijft.
Dit zijn de voorwaarden waaraan moet worden voldaan:
  • De vluchteling moet geregistreerd staan in de basisregistratie personen (BRP). Voor deze registratie kan een afspraak worden gemaakt bij Burgerzaken van de gemeente. De vluchteling krijgt dan een burgerservicenummer (BSN). 
  • De vluchteling moet over een Nederlandse bankrekening beschikken. Deze kan de vluchteling gratis aanvragen bij de Rabobank.
  • Voor de aanvraag gebruikt de vluchteling een van de twee formulieren die hierboven staan. Men kan kiezen uit een formulier in het Nederlands en Oekraïens of een formulier in het Nederlands en Russisch.
    Het ingevulde formulier stuurt men samen met een kopie van het bankrekeningnummer (bijvoorbeeld kopie van het bankpasje) naar de gemeente.

Kan de vluchteling geen bankrekeningnummer openen omdat hij/zij geen identificatiebewijs heeft? Dan krijgt hij/zij na het goedkeuren van de aanvraag een pre-paid pinpas waar het leefgeld op gestort wordt. De vluchteling kan deze ophalen in het gemeentehuis, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Let op: hiervoor moet de beschikking en het identificatiebewijs meegenomen worden.

Verandert de situatie van de vluchteling? Geef zo snel mogelijk de veranderingen door


Verandert de situatie van de vluchteling? Dan moet de vluchteling dit melden aan de gemeente. De vluchteling vult daarvoor het formulier Wijzigingsformulier Leefgeld in en stuurt dit naar het e-mailadres: inkomen@beuningen.nl 
Veranderingen zijn: verhuizing, werk, wijziging gezinssamenstelling, wijziging telefoonnummer of emailadres.
 

Wat is de Leefgeldregeling voor Oekraïense vluchtelingen?

Leefgeld is een geldbedrag voor Oekraïense vluchtelingen die in Nederland worden opgevangen in een noodopvang of bij gastgezinnen. Het geld is bestemd voor levensonderhoud voor de vluchtelingen én voor een bijdrage in de kosten van het gastgezin. De gemeente waar de vluchteling (tijdelijk) woont, is verantwoordelijk voor de verstrekking van het leefgeld.
 

Welke bedragen krijgt de vluchteling?

Hoeveel het leefgeld is en wie waar recht op heeft bepaalt het Rijk. Kijk voor actuele informatie hierover op de website van de Rijksoverheid.

 

Wat gebeurt er als een vluchteling gaat werken?

Als een vluchteling werkt, verrekenen we inkomsten daarvan met het leefgeld.