Leefgeld

Oekraïense vluchtelingen kunnen bij de gemeente leefgeld aanvragen. Hier leest hoe u leefgeld aanvraagt en vindt u de formulieren.

Hoe kun je leefgeld aanvragen?

 
 
De vluchteling vraagt leefgeld aan bij de gemeente waar hij of zij verblijft.
Dit zijn de voorwaarden waaraan moet worden voldaan:
  • De vluchteling moet geregistreerd staan in de basisregistratie (BRP). Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt bij Burgerzaken van de gemeente. De vluchteling krijgt dan een BSN. 
  • De vluchteling moet over een Nederlandse bankrekening beschikken. Deze kan de vluchteling gratis aanvragen bij Bunq bank
  • Voor de aanvraag gebruikt de vluchteling een van de twee formulieren die hierboven staan. Men kan kiezen uit een formulier in het Nederlands en Oekraïens of een formulier in het Nederlands en Russisch.
    Het ingevulde formulier, stuurt men samen met een kopie van het bankrekeningnummer (bijvoorbeeld kopie van het bankpasje) naar de gemeente.

Kan de vluchteling geen bankrekeningnummer openen, omdat hij/zij geen identificatiebewijs heeft? Dan krijgt hij/zij een pre-paid pinpas waar het leefgeld op gestort wordt.

Wat is de leefgeldregeling voor Oekraïense vluchtelingen?

Leefgeld is een geldbedrag voor Oekraïense vluchtelingen die in Nederland worden opgevangen in een noodopvang of bij gastgezinnen. Het geld is bestemd voor levensonderhoud voor de vluchtelingen én voor een bijdrage in de kosten van het gastgezin. De gemeente waar de vluchteling (tijdelijk) woont, is verantwoordelijk voor de verstrekking van het leefgeld.

Welke bedragen krijgt de vluchteling?

Het leefgeld bestaat uit twee delen:
  1. € 260 per persoon per maand voor levensonderhoud (ongeacht de leeftijd). Dit is bestemd voor voeding, kleding enz.
  2. € 215 per volwassene en € 55 per minderjarige per maand als wooncomponent. De vluchteling kan hiermee een bijdrage in de kosten betalen aan het gastgezin.

Krijgt de vluchteling die in de noodopvang verblijft ook het gehele bedrag aan leefgeld?

Nee, dit hangt af van de voorzieningen in de noodopvang. De gemeente kan ervoor kiezen om alles in natura te verstrekken. Mocht dit niet mogelijk zijn, kan de vluchteling rekenen op een financiële bijdrage in de vorm van leefgeld.

Wat gebeurt er als de vluchteling gaat werken?

Indien de vluchteling gaat werken worden inkomsten uit arbeid verrekend met het leefgeld dat het gezin in de daaropvolgende maand ontvangt.