Wat gaat er gebeuren en het ontwerp

In 2021 richten we de Houtduiflaan in Beuningen opnieuw in. De weg krijgt nieuw asfalt, veilige oversteekplaatsen en vrijliggende fietspaden. Ook verbeteren we de riolering die onder de straat ligt. Op de kruising met de Burgemeester Geradtslaan maken we een rotonde. Lees hier meer over de herinrichting en het ontwerp.

Het project bereiden we in 2020 voor. Op deze pagina leest u informatie over dit project.

Wat gaat er gebeuren? 

De werkzaamheden bestaan uit:
•    De aanleg van een rotonde op de kruising Houtduiflaan - Burgemeester Geradtslaan
•    Het vernieuwen van het asfalt van de Houtduiflaan en de aanleg van enkele verhoogde oversteekplaatsen
•    De aanleg van vrijliggende fietspaden en een goede aansluiting op de snelfietsroute naar Nijmegen, Batavierenpad Zuid.
•    Het verbeteren van het onderliggende rioolstelsel en de afvoer van regenwater
•    Het vervangen en aanpassen van het groen in de straat. De grote platanen laten we graag staan

Ontwerp

In maart 2020 stelde de gemeenteraad van Beuningen de ontwerpkeuze en ontwerpschetsen vast. Via onderstaande film leggen we graag aan u uit waarom we de Houtduiflaan aan gaan pakken. Ook vertellen we u graag hoe de straat eruit gaat zien. Het schetsontwerp van de herinrichting vindt u ook hieronder bij ‘Documenten’.

Hoe gaan we verder?

Tot woensdag 7 oktober konden direct omwonenden en andere inwoners reageren op het ontwerp. Nu gaan we de reacties die binnen zijn gekomen, bespreken. We kijken wat we meenemen in de verdere uitwerking. We houden daarbij rekening met richtlijnen, zoals de breedte van een fietspad en aan welke wettelijke verplichtingen je moet voldoen. Daarnaast hebben we te maken met een besluit van de gemeenteraad. Op 3 maart heeft de raad de schetsontwerpen vastgesteld. Dat betekent dat het uitgangspunt is dat er een rotonde en fietspaden komen. Dat zijn de kaders die de gemeenteraad vaststelde en die leidend zijn bij de verdere uitwerking van het ontwerp. 
Iedereen die een reactie stuurt, krijgt een persoonlijke reactie terug. Daarin leggen we uit wat we met de opmerkingen en vragen deden. U kunt een overzicht van de vragen en antwoorden later ook op onze website bekijken. 

Onderzoeken 

Het project bereiden we in 2020 voor. We starten met het doen van onderzoeken. Denk bijvoorbeeld aan het meten van de weg en het nemen van grondmonsters. Het kan zijn dat u een keer om moet rijden of wachten als landmeters midden op de weg meten. 

Documenten

In de documenten hieronder vindt u informatie over de besluitvorming en het ontwerp van de herinrichting:
•    Voorlopig ontwerp herinrichting Houtduiflaan (jpg, 13,3 mb)
•    Voorlopig ontwerp rotonde Houtduiflaan - Burgemeester Geradtslaan (jpg, 14,7 mb) 
•    Raadsbesluit ontwerp en krediet (pdf, 4.49 mb) 
•    2020 februari: vragen en antwoorden politiek (pdf, 3.11 mb)

Heeft u vragen?

Vragen kunt u stellen aan projectleider Arjen van Beek. Hij is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag via telefoonnummer 14 024. Vul ons contactformulier in of stuur een e-mail naar gemeente@beuningen.nl t.a.v. Arjen van Beek.