Wat gaat er gebeuren?

In 2021 richten we de Houtduiflaan in Beuningen opnieuw in. De weg krijgt nieuw asfalt, veilige oversteekplaatsen en vrijliggende fietspaden. Ook verbeteren we de riolering die onder de straat ligt. Op de kruising met de Burgemeester Geradtslaan maken we een rotonde. Lees hier meer over de herinrichting en het ontwerp.

Op deze pagina leest u informatie over dit project.

Aan de slag 

Lees meer over de start van de werkzaamheden op maandag 6 september en de planning

Wat gaat er gebeuren? 

Houtduiflaan

De werkzaamheden bestaan uit:
•    De aanleg van een rotonde op de kruising Houtduiflaan - Burgemeester Geradtslaan
•    Het vernieuwen van het asfalt van de Houtduiflaan en de aanleg van enkele verhoogde oversteekplaatsen
•    De aanleg van vrijliggende fietspaden en een goede aansluiting op de snelfietsroute naar Nijmegen, Batavierenpad Zuid.
•    Het verbeteren van het onderliggende rioolstelsel en de afvoer van regenwater
•    Het vervangen en aanpassen van het groen in de straat. De grote platanen laten we graag staan

Amaliaplein

Deze werkzaamheden zijn ook meteen een reden om aan de slag te gaan met de kruising Burgemeester Geradtslaan – Amaliaplein – Fazantlaan. Hieronder leest u wat we gaan doen. 

Veilige oversteekplaats

We maken bij de kruising Burgemeester Geradtslaan – Amaliaplein – Fazantlaan een veilige oversteekplaats. Deze ligt verhoogd en heeft een zebrapad. Hiermee kunt u veilig oversteken van en naar het Amaliaplein. Bij de aansluiting van de Fazantlaan op de Burgemeester Geradtslaan wordt een ‘uitritconstructie’ aangelegd. Dat betekent dat de uitrit hoger komt te liggen. Hierdoor kunnen voetgangers veiliger oversteken. Bovendien wordt de snelheid van het verkeer de wijk in rijdt, lager.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

In maart 2020 stelde de gemeenteraad van Beuningen de ontwerpkeuze en ontwerpschetsen vast. In een film op ons YouTube-kanaal  leggen we uit waarom we de Houtduiflaan aan gaan pakken. Ook vertellen we uit hoe de straat eruit gaat zien. Tot woensdag 7 oktober 2020 konden direct omwonenden en andere inwoners reageren op het ontwerp. We bekeken wat we mee konden nemen in de verdere uitwerking. We hielden daarbij rekening met richtlijnen, zoals de breedte van een fietspad en aan welke wettelijke verplichtingen je moet voldoen. Daarnaast hebben we te maken met een besluit van de gemeenteraad. Op 3 maart heeft de raad de schetsontwerpen vastgesteld. Dat betekent dat het uitgangspunt is dat er een rotonde en fietspaden komen. Dat zijn de kaders die de gemeenteraad vaststelde en die leidend waren bij de verdere uitwerking van het ontwerp. 

Onderzoeken 

Het project bereiden we in 2020 voor. We starten met het doen van onderzoeken. Denk bijvoorbeeld aan het meten van de weg en het nemen van grondmonsters. Het kan zijn dat u een keer om moet rijden of wachten als landmeters midden op de weg meten. 

Het definitief ontwerp

Aan de hand van de onderzoeken, eisen en de reacties op het schetsontwerp stelden we een definitief ontwerp op voor de Houtduiflaan. Deze is hier te bekijken.
Het definitieve ontwerp voor het Amaliaplein is hier te vinden.

Werkzaamheden gestart 

Op de pagina over de planning leest u meer over de planning, werkzaamheden en omleidingsroutes.

Heeft u vragen?

Vragen kunt u stellen aan projectleider Arjen van Beek. Hij is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag via telefoonnummer 14 024. Vul ons contactformulier in of stuur een e-mail naar gemeente@beuningen.nl t.a.v. Arjen van Beek.