Planning

In 2021 starten we met de uitvoering. Hier leest u meer.

Werkzaamheden Liander en Vitens 

Het werk aan de straat is voor KPN, Liander en Vitens aanleiding om ook werkzaamheden te doen. Leidingen, die aangelegd zijn bij de bouw van de wijk, zijn kwetsbaar omdat ze daar al zo lang liggen. Deze leidingen worden vervangen. 

Werkzaamheden 
KPN heeft onlangs al een oude kabel verwijderd. Zoals het er nu naar uitziet, starten Liander en Vitens in de week van 7 juni met de werkzaamheden aan de oostzijde van de Houtduiflaan. 

Wanneer de aannemer verder gaat met de werkzaamheden in de rest van de straat is nog niet duidelijk. Vanwege levering van materialen loopt dit vetraging op. We informeren via deze website over de planning als we meer weten. 

Start werkzaamheden 

Na de zomervakantie (week 34) starten we met de werkzaamheden aan de Houtduiflaan en de Burgemeester Geradtslaan. Daarom sluiten we de Houtduiflaan af. De afsluiting duurt tot januari volgend jaar. 

Werken in fases 

We passen eerst de oversteek bij het Amaliaplein aan voordat we starten met de werkzaamheden aan de Houtduiflaan. Ook passen we de aansluiting van de Sprankel op de Burgemeester Geradtslaan aan. 

Houtduiflaan
We zorgen ervoor dat de woningen aan de Houtduiflaan en de omgeving zoveel mogelijk bereikbaar blijven. Het zwembad blijft altijd bereikbaar. Daarom werken we in fases: 

  1. Kruising Houtduiflaan/Burgemeester van Suchtelenstraat 
    Eerst pakken we de kruising Houtduiflaan/Burgemeester van Suchtelenstraat aan. Daarom sluiten we de Kromme Dissel een paar dagen af. Het verkeer leiden we om. 
  2. Aanpak Houtduiflaan tot aan Kindervreugd
    Daarna pakken we de rest van de Houtduiflaan aan tot aan Kindervreugd. Verkeer leiden we om via de Sprankel.  
  3. Rotonde Burgemeester Geradtslaan
    Als laatste leggen we de rotonde op de Burgemeester Geradtslaan aan. 

Nadat de rotonde af is, gaan de Houtduiflaan en de Burgemeester Geradtslaan weer open. Het aanplanten van het groen doen we in het plantseizoen van 2022. 

Planning

Nadat de aannemer bekend is, gaat de aannemer uitvoeringsplannen maken. Als deze plannen af zijn, kunnen we meer informatie geven over de precieze planning. Ook informeren we directe bewoners waar zij kunnen parkeren, hoe het zit met de hulpdiensten en het aanbieden van de kliko.