Bekendmakingen

Hier staan bekendmakingen, zoals kapvergunningen, verkeersbesluiten en hoge waarde geluid.

Kapvergunning 

Bomen kappen Houtduiflaan

De bomen die er nu staan, blijven zoveel mogelijk staan. Wel moeten we een plataan en honingboom kappen om ruimte te maken voor de rotonde en het fietspad. Daarom vroegen we een kapvergunning aan. Voor elke gekapte boom, planten we ergens in Beuningen een jonge boom.
De aanvraag van de vergunning publiceren we in het Gemeenteblad en de Staatscourant via deze link. 

De bomen worden gekapt op donderdag 4 en vrijdag 5 maart.

Bomen kappen bugemeester van Suchtelenstraat

De bomen die er nu staan, blijven zoveel mogelijk staan. Wel moet er een boom gekapt worden ter hoogte van de Burgemeester Van Suchtelenstraat 22 in Beuningen. De bekendmaking hierover is hier te vinden.

Wilt u bezwaar maken tegen deze kapvergunning? Dan kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking een schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het postadres is Postbus 14, 6640 AA in Beuningen. 

Verkeersbesluit rotonde

Met de komst van de rotonde kruising Houtduiflaan – Burgemeester Geradtslaan ontstaat er een nieuwe verkeerssituatie. Om deze verkeerssituatie aan te duiden, willen we verkeersborden weghalen en plaatsen. Dat mag de gemeente niet zomaar doen. We zijn verplicht om een verkeersbesluit te nemen waarin we aangeven waarom we verkeersborden weghalen en willen plaatsen. 

De bekendmaking hierover is hier te vinden. 

Wilt u bezwaar maken tegen dit verkeersbesluit? U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking een schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente Beuningen. Kijk op de website www.beuningen.nl/bestuur_en_organisatie/bezwaar_en_beroep hoe u dit kunt doen.

Hoge waarde geluid 

Wij voerden een geluidsonderzoek uit. Met dit onderzoek bekeken we of er na de herinrichting wordt voldaan aan de wettelijke vereisten voor verkeerslawaai op de gevel van woningen. Het college moet een hogere waarde gaan vaststellen. Het ontwerpbesluit hiervoor leggen wij eerst binnenkort ter inzage. 
Deze hogere waarden passen binnen de wettelijke normen. We nemen wel een maatregel om het geluid te verminderen. Daarom wordt het asfalt geluidsarm. De bekendmaking hierover is hier te vinden.

 

Omgevingsvergunning 

Om de rotonde op de kruising Houtduiflaan - Burgemeester Geradtslaan aan te kunnen leggen, hebben we een groenstrook nodig. Daarom dienden we een omgevingsvergunning in. De vergunning is verleend en ligt voor een peruide van 6 weken na bekendmaking (8 februari 2021) ter inzage. 

Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 14, 6640 AA Beuningen. Kijk op de website www.beuningen.nl/bestuur_en_organisatie/bezwaar_en_beroep hoe u dit kunt doen.