Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

Bekendmakingen

Hier staan bekendmakingen, zoals kapvergunningen, verkeersbesluiten en hoge waarde geluid.

Kapvergunning 

De bomen die er nu staan, blijven zoveel mogelijk staan. Wel moeten we een plataan en honingboom kappen om ruimte te maken voor de rotonde en het fietspad. Daarom vroegen we een kapvergunning aan. Voor elke gekapte boom, planten we ergens in Beuningen een jonge boom.
De aanvraag van de vergunning publiceren we in het Gemeenteblad en de Staatscourant via deze link. 

Wilt u bezwaar maken tegen de bomenkap? U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking een schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente Beuningen. Kijk op de website www.beuningen.nl/bestuur_en_organisatie/bezwaar_en_beroep hoe u dit kunt doen. 

Verkeersbesluit rotonde

Met de komst van de rotonde kruising Houtduiflaan – Burgemeester Geradtslaan ontstaat er een nieuwe verkeerssituatie. Om deze verkeerssituatie aan te duiden, willen we verkeersborden weghalen en plaatsen. Dat mag de gemeente niet zomaar doen. We zijn verplicht om een verkeersbesluit te nemen waarin we aangeven waarom we verkeersborden weghalen en willen plaatsen. 

De bekendmaking hierover is hier te vinden. 

Wilt u bezwaar maken tegen dit verkeersbesluit? U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking een schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente Beuningen. Kijk op de website www.beuningen.nl/bestuur_en_organisatie/bezwaar_en_beroep hoe u dit kunt doen.

Hoge waarde geluid 

Wij voerden een geluidsonderzoek uit. Met dit onderzoek bekeken we of er na de herinrichting wordt voldaan aan de wettelijke vereisten voor verkeerslawaai op de gevel van woningen. Het college moet een hogere waarde gaan vaststellen. Het ontwerpbesluit hiervoor leggen wij eerst binnenkort ter inzage. 
Deze hogere waarden passen binnen de wettelijke normen. We nemen wel een maatregel om het geluid te verminderen. Daarom wordt het asfalt geluidsarm.   

De bekendmaking hierover is hier te vinden.

U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeente Beuningen over het ontwerpbesluit. Deze mag u richten aan het college van burgemeester en wethouders. In de publicatie staat hierover meer informatie.