Iemand anders voor u laten stemmen

Wilt u stemmen en weet u nu al dat u niet kunt op 14, 15 of 16 maart 2022? Dan kunt u toestemming aan iemand anders geven om voor u te stemmen. Dat heet iemand machtigen. U kunt dit nu alleen nog doen via een onderhandse machtiging op de achterkant van uw stempas.

Een onderhandse machtiging op de achterkant van uw stempas 

  • Vul de achterkant van uw stempas thuis in.
  • De persoon die u machtigt moet ook in de gemeente Beuningen wonen.
  • U én de persoon die u machtigt (de gemachtigde) zetten allebei een handtekening op uw stempas.
  • Deze persoon neemt uw stempas mee naar het stembureau. Bij het stemmen moet de gemachtigde ook een (kopie van) uw identiteitsbewijs laten zien. Dit mag ook een kopie zijn op een smartphone of tablet. Het identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Meer informatie

  • Het is niet meer mogelijk om een volmacht digitaal, schriftelijk of persoonlijk aan te vragen. Dit kon tot vrijdag 11 maart vóór 17.00 uur.
  • Heeft u iemand gemachtigd? Dan kunt u zelf niet meer stemmen. U kunt de volmacht niet meer intrekken.
  • Een gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.
  • De gemachtigde mag uw stem alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.