Coronavirus en veilig stemmen in het stemlokaal

Vanwege het coronavirus nemen we extra maatregelen in de stembureaus. We volgen de richtlijnen van het RIVM zodat u veilig kunt stemmen en de stembureauleden veilig kunnen werken. Blijf thuis als u corona heeft of klachten die op corona kunnen wijzen. U kunt iemand anders machtigen om namens u een stem uit te brengen.

Stemmen kan op 14, 15 of 16 maart

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 16 maart 2022. Ook op maandag 14 en dinsdag 15 maart kunnen alle kiezers hun stem uitbrengen. De volgende stembureaus zijn dan geopend:

  • Gemeentehuis Beuningen, Van Heemstraweg 46 in Beuningen
  • Ontmoetingscentrum de Paulus, Molenstraat 2 in Winssen

Zo kunt u zelf een moment kiezen waarop het rustiger is in het stemlokaal. Op 16 maart kunt u terecht bij alle stembureaus.

Maatregelen in het stembureau

De gemeente neemt vanwege het coronavirus maatregelen om te zorgen dat u veilig kunt stemmen.

  • Geef elkaar de ruimte. We richten de stemlokalen zo in dat u afstand kunt houden van anderen.
  • Een stembureaulid bij de ingang heet u welkom en kan u uitleg geven.
  • U mag een mondkapje dragen. Dat is niet verplicht.
  • U kunt uw handen desinfecteren bij de ingang.
  • De stembureauleden zitten achter een kuchscherm.
  • U krijgt een schoon of nieuw stempotlood.
  • De stembureauleden maken de stemhokjes en deurklinken regelmatig schoon.

Iemand machtigen om voor u te stemmen

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus? Blijf thuis en laat u testen. U kunt iemand anders vragen om voor u te stemmen. Dat heet machtigen.

Filmpje met uitleg

Bekijk de uitleg over stemmen in coronatijd en de maatregelen in het stembureau in het filmpje hieronder.

Uitgeschreven tekst video

Een vrouw doet voor het stemmen thuis de gezondheidscheck. In het stembureau draagt ze een mondkapje en ontsmet ze haar handen. Ze houdt afstand en volgt de looproute naar de tafel van de stembureauleden, die achter een kuchscherm zitten. Daar geeft ze haar stempas en toont haar ID-kaart tegen het kuchscherm. Ze krijgt een schoon potlood en een stembiljet en loopt naar de stemhokjes. De worden ieder half uur schoongemaakt. De vrouw brengt haar stem uit, ontsmet haar handen en verlaat het stembureau.

Meer informatie

Bekijk de infographic ‘Maatregelen in het stemlokaal’ op de website van de Rijksoverheid.