Proces verbaal zitting centraal stembureau

Op vrijdag 4 februari was er een openbare zitting van het centraal stembureau.

Tijdens deze zitting is beslist over de volgende punten:

  • de geldigheid van de kandidatenlijsten
  • de kandidaten die daarop voorkomen
  • de aanduidingen van de partij

Het centraal stembureau heeft daarna de lijsten genummerd. Het was mogelijk om tijdens de zitting bezwaar te maken tegen een beslissing van het centraal stembureau. Hier is geen gebruik van gemaakt.

Beroep instellen

Binnen vier dagen na de beslissing van het centraal stembureau kan er beroep worden ingesteld bij de afdeling bestuursrecht van de Raad van State. U kunt beroep instellen tegen:

  • de geldigheid van de kandidatenlijsten
  • de daarop voorkomende kandidaten

Er is geen beroep mogelijk tegen de lijstnummering.

De kandidatenlijsten zijn definitief als er niet binnen vier dagen beroep is ingesteld. Of als de Raad van State uitspraak heeft gedaan in eventuele beroepszaken.

Proces verbaal zitting

U kunt het proces verbaal van de zitting inzien.

Proces verbaal zitting centraal stembureau Beuningen downloaden (pdf, 212 kB)

Wilt u inzage in de kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen? Dan kunt een afspraak maken via verkiezingen@beuningen.nl of door te bellen naar 14 024.