Openbare kennisgevingen

Openbare kennisgevingen zijn de officiële publicaties voor het verloop van de verkiezing. Hier vindt u belangrijke data van officiële momenten.

De burgemeester van de gemeente Beuningen (D.A. Bergman) maakt het volgende bekend:

Overzicht openbare kennisgevingen gemeenteraadsverkiezingen
Datum Kennisgeving
3 t/m 31 januari Afleggen ondersteuningsverklaring nieuwe partijen in het gemeentehuis van Beuningen op afspraak van maandag t/m donderdag van 08.30 – 17.00 en vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur.
17 januari Laatst dag ontvangst waarborgsom voor kandidaatstelling.
31 januari Dag van de kandidaatstelling. Partijen leveren op afspraak hun kandidatenlijst in.
1 februari Om 16.00 uur is er een niet openbare zitting in het gemeentehuis van Beuningen. Er vindt dan onderzoek plaats naar de ingeleverde kandidatenlijsten.
4 februari Om 10.00 uur wordt tijdens een openbare zitting in het gemeentehuis van Beuningen de geldigheid van de kandidatenlijsten en nummering bepaald. Onmiddellijk hierna leg het Centraal Stembureau het proces verbaal ter inzage in het gemeentehuis en publiceert het proces verbaal op de website.
2 maart Op deze dag moeten de stempassen in het bezit zijn van de kiezers.
11 maart Tot 17.00 uur: laatste dag ontvangst schriftelijke en mondelinge verzoeken om te mogen stemmen bij volmacht of met een vervangende stempas.
14 maart Op deze dag moeten de kandidatenlijsten in het bezit zijn van de kiezers.
14 en 15 maart

Vervroegd stemmen in Gemeentehuis Beuningen, van Heemstraweg 46, Beuningen en Ontmoetingscentrum de Paulus, Molenstraat 2 te Winssen van 07.30-21.00 uur.

16 maart Gemeenteraadsverkiezingen van 07.30-21.00 uur in 14 stemlokalen.
16 maart Om 08.30 uur: opening gemeentelijk stembureau in het gemeentehuis van Beuningen om de vervroegd uitgebrachte stemmen te tellen. Deze telling is openbaar.
21 maart Om 10.00 uur: vaststelling van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen gemeente Beuningen 2022 tijdens een openbare zitting van het hoofdstembureau. Onmiddellijk hierna legt Centraal Stembureau het proces verbaal ter inzage in het gemeentehuis van Beuningen en publiceert het proces verbaal op de website.
22 maart Tekenen stukken voor het aanvaarden of afstand doen van benoeming raadsleden in het gemeentehuis van Beuningen op afspraak.
29 maart Onderzoek commissie geloofsbrieven.
29 maart Om 19.30 uur: laatste raadsvergadering gemeente Beuningen in oude samenstelling. Afscheid “oude”gemeenteraad.
30 maart Om 19.30 uur: installatie nieuwe raad.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het team Verkiezingen. Wij helpen u graag. Stuur een mail naar verkiezingen@beuningen.nl of bel ons 14 024.