Kandidaatstelling

Politieke partijen die willen meedoen met de Gemeenteraadsverkiezing moeten een lijst met kandidaten inleveren.

Op deze kandidatenlijsten staan namen van personen die zich kandidaat stellen voor de Gemeenteraadsverkiezing. Op maandag 31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Gemeenteraad. Op deze dag leveren politieke partijen hun kandidatenlijst en andere stukken in bij het centraal stembureau op het gemeentehuis in Beuningen. Het inleveren kan die dag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Hoe kan ik kandidatenlijsten maken

Vanaf half december kunt u de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) gratis downloaden van de website van de Kiesraad. In de OSV voert u de gegevens in van alle kandidaten van uw partij. Vervolgens kunt u alle formulieren die nodig zijn voor de kandidaatstelling aanmaken. 

Wie mogen er op de kandidatenlijst staan?

Voor kandidaten gelden de volgende voorwaarden:

 • Kandidaten moeten in de gemeente Beuningen wonen en ingeschreven staan.
 • Kandidaten die niet in de gemeente wonen, moeten een verklaring overleggen waarop staat dat zij in de gemeente Beuningen gaan wonen en zich daar inschrijven zodra zij benoemd worden in de gemeenteraad.
 • Burgers die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken, mogen zich kandidaat stellen als zij EU-onderdaan zijn of meer dan 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen.
 • Kandidaten die jonger zijn dan 18 jaar mogen op de lijst staan als zij vóór maart 2026 meerderjarig worden, en dus tijdens de zittingsduur van de nieuwe gemeenteraad nog plaats kunnen nemen in de gemeenteraad. Wordt een minderjarige gekozen? Dan schuift zijn/haar zetel door naar de eerstvolgende op de lijst.
 • De naam van de kandidaat mag niet voorkomen op een andere kandidatenlijst voor de gemeenteraad.
 • Een partij mag maximaal 50 kandidaten op de lijst zetten.

Wat moet ik inleveren op 31 januari 2022?

De inleveraar (die bevoegd is tot deelname aan de gemeenteraadsverkiezing), levert het volgende in:

 • De kandidatenlijst.
 • Van iedere kandidaat een verklaring van instemming en een kopie van het identiteitsbewijs.
 • Machtiging van het partijbestuur om de aanduiding boven de kandidatenlijst te mogen zetten.

Nieuwe partijen en partijen die bij de gemeenteraadsverkiezing in 2018 geen zetel hebben gehaald leveren ook in:

 • Minimaal 20 ondersteuningsverklaringen.
 • Bewijs van betaling van de waarborgsom.

Waar moet ik op 31 januari de documenten inleveren?

U kunt de documenten inleveren bij het centraal stembureau aan de balie van het gemeentehuis, van Heemstraweg 46, 6641 AE Beuningen.

Moet ik een waarborgsom betalen?

Nieuwe partijen en partijen die bij de gemeenteraadsverkiezing in 2018 geen zetel hebben behaald, betalen een waarborgsom van € 225,-. Het bedrag moet uiterlijk 17 januari 2022 binnen zijn. U maakt het bedrag over op
IBAN: NL55 BNGH 02.85.00.10.78 ten name van Verkiezingen gemeente Beuningen, onder vermelding van: 

 • waarborgsom kandidaatstelling;
 • naam van de politieke partij.

Na betaling ontvangt u een bewijs van betaling. U krijgt de waarborgsom terug als u een geldige kandidatenlijst inlevert en het aantal stemmen op uw partij hoger is dan 75% van de kiesdeler.

Kan ik de stukken vooraf laten controleren?

In de week voor de kandidaatstelling kunt u de stukken die u moet inleveren op de dag van de kandidaatstelling laten controleren door het Team Verkiezingen van de gemeente. 

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met Team Verkiezingen van de gemeente. Dat kan telefonisch via 14 024 of per e-mail via verkiezingen@beuningen.nl