Belangrijke data

Wij hebben voor u een overzicht gemaakt van de belangrijke data voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Belangrijke data voor politieke partijen in relatie tot de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart 2022:

(bekijk hier de officiële openbare kennisgeving)

20 december 2021

Laatste dag indienen verzoek tot registratie van een politieke partij

3 t/m 31 januari 2022

Afleggen ondersteuningsverklaringen op het stadskantoor

17 januari 2022

Laatste dag ontvangst waarborgsom voor kandidaatstelling

24 t/m 26 januari 2022

Voorinlevering van de documenten kandidaatstelling (op afspraak)

31 januari 2022, 9.00 - 17.00 uur

Dag van kandidaatstelling: inleveren alle documenten die horen bij de kandidaatstelling

2 en 3 februari 2022

Inleveren aanvullende documenten kandidaatstelling (herstel verzuimen)

4 februari 2022, 10.00 uur

Openbare zitting centraal stembureau

16 maart 2022

Gemeenteraadsverkiezing

21 maart 2022, 10.00 uur

Openbare zitting centraal stembureau

30 maart 2022

Installatie nieuwe gemeenteraad

31 maart 2022

Start inwerkprogramma nieuwe gemeenteraad