Informatie voor politieke partijen

Wilt u als politieke groepering meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing? Daarover leest u meer op onze pagina informatie voor politieke partijen.

  • Kandidaatstelling

    Politieke partijen die willen meedoen met de Gemeenteraadsverkiezing moeten een lijst met kandidaten inleveren.

  • Belangrijke data

    Wij hebben voor u een overzicht gemaakt van de belangrijke data voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

  • Informatiebijeenkomst

    Op 29 november 2021 heeft de griffie in samenwerking met de afdelingen burgerzaken en communicatie van de gemeente Beuningen een informatiebijeenkomst gehouden voor geïnteresseerde politieke groeperingen. Op deze pagina vindt u de besproken informatie en gegeven presentaties.