Denk mee over het nieuwe kunst,- cultuur- en erfgoedbeleid van de gemeente Beuningen

De gemeente Beuningen gaat een nieuw kunst-, cultuur-en erfgoedbeleid ontwikkelen. Daarvoor heeft ze ook uw inbreng nodig. Op deze pagina leest u meer hierover.

Afbeelding met monument, dansende meiden, theater, dijkmagazijn, archeologische vondst

Wat gaan we doen? 

Kunst, cultuur en erfgoed is voor veel mensen belangrijk, of het nu gaat om dans, zang, muziek, beeldende kunst, monumenten en tradities, of iets anders. De gemeente Beuningen draagt graag bij aan een aanbod dat zo goed mogelijk aansluit bij de vraag van inwoners en bezoekers. De gemeente gaat daarom een plan maken hoe de komende jaren verdere invulling gegeven wordt aan kunst, cultuur en erfgoed. Dit plan wil de gemeente samen maken met inwoners, organisaties, (buurt)verenigingen, jongeren en andere (betrokken) partijen.

Hoe kunt u meedenken?  

Gaat u wel eens naar Theater de Molen, schildert u in uw vrije tijd, volgt u een danscursus of bewondert u historische gebouwen? Wat mist u nog op cultureel vlak in de gemeente Beuningen? Wat waardeert u? We zijn benieuwd en nodigen u uit om mee te denken. Dat kan op verschillende manieren: 

  • Via een vragenlijst 

Partners, organisaties, (buurt)verenigingen, bewoners en andere betrokken partijen zijn per mail, deze website, social media en de gemeentepagina uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. We gaan de uitkomsten van de vragenlijsten nu verwerken. 

  • (Digitale)bijeenkomst(en)

In juni organiseren we een (digitale) bijeenkomst(en) om verder te praten over de resultaten van de vragenlijst. Als u zich alvast wilt aanmelden voor deze bijeenkomst(en) dan kunt u een mailtje sturen naar gemeente@beuningen.nl met daarin het onderwerp ‘meedenken cultuurnota’. 

  • Jongeren

Ook gaan we met jongeren in gesprek. Dat doen we door: 

  • In gesprek te gaan met jongeren op straat 
  • Input op te halen via Beuningse jongeren via social media 
  • Leerlingen van het voortgezet onderwijs vragen een vlog te maken over wat zij met kunst, cultuur en erfgoed willen in de buitenruimte. 

Wat doen we met uw reactie? 

De informatie die u geeft, gebruiken we voor de nieuwe beleidsnota over kunst, cultuur en erfgoed. Door mee te doen aan dit onderzoek geeft u ons waardevolle informatie over hoe u aan kijkt tegen kunst, cultuur en erfgoed in de gemeente Beuningen. We raadplegen u, we halen meningen en reacties op. Deze inbreng is raadgevend en niet bindend.

Planning

Wat Wanneer
Vragenlijst invullen 19 april tot en met 16 mei
In gesprek met jongeren op straat april
Input ophalen bij jongeren via social media april
(Digitale) bijneenkomst(en) juni (exacte data volgen nog)
Eerste concept nota met klankbordgroep binnen gemeentelijke organisatie afstemmen juli
Tweede concept nota voorleggen aan een klankbordgroep samengesteld uit externe groepen juli
Vaststeling nota door raad september 

 

Meer informatie 

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via gemeente@beuningen.nl of door te bellen naar 14 024 en te vragen naar Stefan Stevens.