Subsidie voor jeugdactiviteiten

Organiseert u een jeugdactiviteit in de periode tot 5 september 2021? Of wilt u een activiteit organiseren voor de jeugd in deze periode? Misschien komt u in aanmerking voor de speciale activiteitensubsidie van de gemeente. De gemeente Beuningen biedt een eenmalige activiteitensubsidie (maximaal € 500,-) voor jeugdactiviteiten. Dit is de laatste ronde.

Aanvragen

Vraag de eenmalige activiteitensubsidie direct online aan. Aanvragen kan tot uiterlijk 5 september 2021.

Regel direct online

Kosten

 • Er zijn geen kosten aan verbonden.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, dient uw aanvraag te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De jeugdactiviteit is gericht op kinderen en jongeren t/m 26 jaar.
 • De jeugdactiviteit vindt plaats in de periode tot 5 september 2021.
 • De jeugdactiviteit is een aanvulling op het bestaande aanbod.
 • U betrekt jeugd bij de organisatie en uitvoering van de activiteit.
 • U kunt één keer een subsidie aanvragen voor het organiseren van een jeugdactiviteit.
 • U mag ook een online jeugdactiviteit organiseren.
 • De jeugdactiviteit voldoet aan de huidige coronamaatregelen. Deze maatregelen kunnen altijd veranderen. Mochten de maatregelen veranderen, dan informeren wij u hier over.
 • U houdt rekening met de basisregels.
 • Afhankelijk van de activiteit kunnen er nog aanvullende voorwaarden zijn. We nemen in die gevallen contact op met de organisatie.
 • Voor deze tijdelijke regeling geldt de Algemene Subsidieverordening 2019. Alléén rechtspersonen (stichtingen en verenigingen) kunnen de subsidie aanvragen en ontvangen.

Bijzonderheden

 • Verstrekking van de eenmalige activiteitensubsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van volledige aanvragen. 
 • Aanmelden kan tot uiterlijk 5 september 2021.

Meer informatie

 • WIlt u dat iemand meedenkt over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Jordi Maassen van den Brink, verenigingsondersteuner gemeente Beuningen vanuit de Gelderse Sport Federatie. Hij is te bereiken op emailadres Jordi.MaassenvandenBrink@geldersesportfederatie.nl.
 • Vraagt u zich af of uw jeugdactiviteit past binnen de huidige coronamaatregelen? Stuur bij deze en overige vragen een e-mail naar sport@beuningen.nl of bel naar telefoonnummer 14 024.