Sportraad Beuningen

Sinds maart 2018 is in de gemeente Beuningen de Sportraad Beuningen (SRB) actief. De SRB is tot stand gekomen op initiatief van de gemeente Beuningen en bestuurders van sportverenigingen uit de gemeente.

Doel

Doel van de SRB is de sport- en beweegwereld in Beuningen zo vroeg mogelijk te betrekken bij ontwikkelingen en uitvoering van gemeentelijk beleid. Dit doet zij door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen, over het sport- en beweegbeleid, aan het college van Burgemeester en Wethouders van Beuningen.

Voorbeelden

Onderwerpen waarover de SRB advies geeft, zijn bijvoorbeeld subsidiebeleid, sportaccommodaties, duurzaamheid, nieuwe ontwikkelingen in de sport en meer. Voorwaarde is wel dat het onderwerpen zijn die verenigingsoverstijgend zijn. Dossiers die inmiddels in behandeling zijn (geweest) zijn onder andere:

  • Convenant Verantwoord Alcoholgebruik en jeugd
  • Rookvrije sportaccommodaties
  • Fitparcours
  • Realisatie van een nieuw zwembad

Kijk voor alle adviezen op de website van Sportraad Beuningen

Meer informatie en contact

Samen met de Buurtsportcoaches organiseert de SRB een paar keer per jaar een Sportcafé. Tijdens deze bijeenkomsten vindt er overleg plaats met en tussen de sportaanbieders. Hierdoor is SRB op tijd geïnformeerd over de ontwikkelingen die bij de verschillende sportverenigingen plaatsvinden. Met deze informatie kunnen zij beter advies geven aan het college van B&W. Kijk voor meer informatie op de website van Sportraad Beuningen.

Heeft u een vraag aan SRB? Mail dan naar info@sportraadbeuningen.nl

Wie zitten er in de Beuningse Sportraad?

Meer informatie over de samenstelling en historie van de Sportraad leest u op de website van Sportraad Beuningen bij het kopje Over ons