Sportsubsidie

In de gemeente Beuningen zijn veel sportverenigingen actief. Misschien komt uw stichting, vereniging of belangengroep in aanmerking voor subsidie.

De verenigingen vindt u in onze digitale gemeentegids Staat de sportvereniging die u zoekt er niet tussen? Vul dan een andere zoekterm in, zoals bijvoorbeeld “Tennis” of “ Voetbal”. U vindt dan zeker de sportvereniging wat u zoekt.

Sportsubsidie

Houdt uw stichting, vereniging of belangengroep zich bezig met sport? Dan kunt u de volgende projectsubsidies aanvragen:

 • Sport- en/of beweegstimulering
  Het project heeft een meerwaarde voor de wijk of kern en draagt bij aan het verhogen van de sport- en/of de promotie van de sport.
   
 • Deskundigheidsbevordering
  Bevorderen van de deskundigheid van het bestuurlijk en of/sporttechnisch kader van de sportorganisatie, uitgezonderd kadervorming voor beroepsopleidingen.
   
 • Aangepast sporten
  Sportactiviteiten voor mensen met een beperking.
   
 • Innovatie in sport en samenwerking
  Nieuwe ontwikkelingen en/of samenwerkingsovereenkomsten tussen sportorganisaties en/of maatschappelijke organisaties (verbindingen).
  Doelstelling is dat aan het eind van de periode van 1 of 2 jaar de samenwerking en/of het vernieuwde aanbod staat en door de partijen zelf gecontinueerd kan worden.

Regel direct online

Voorwaarden

Bijzonderheden

 • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag.
 • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Hardloopwedstrijd