Kinderopvang en gastouderopvang

Bent u op zoek naar opvang voor uw kind(eren) binnen onze gemeente? Zowel in Weurt, Beuningen, Ewijk als Winssen zijn hiervoor volop mogelijkheden. Bijvoorbeeld  kinder(dag)opvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang of gastouderopvang. Om ervoor te zorgen dat kinderen in een veilige omgeving worden opgevangen, gelden hiervoor strenge eisen. In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) staan alle opvanglocaties die aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoen. Kijk op www.landelijkregisterkinderopvang.nl voor alle vormen van kinderopvang, ook in de gemeente Beuningen.

Iedere opvangorganisatie heeft eigen tarieven en contracten voor het afnemen van opvang. Mogelijk komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang via de belastingdienst: de kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Peuteropvang

In gemeente Beuningen mogen alle peuters vanaf 2 jaar twee keer per week een ochtend of een middag naar de peuteropvang. Samen spelen, leren en zich zo goed mogelijk ontwikkelen. De peuteropvang is hiervoor de juiste plek. Er werken goed opgeleide medewerkers die de ontwikkeling van uw kind stimuleren. Op het gebied van taal, rekenen en bewegen. En kinderen leren samen spelen, delen en met elkaar omgaan. Zo kan ook uw peuter straks goed voorbereid naar de basisschool gaan.

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden voor uw peuter? Kijk op de website van KION voor een locatie peuteropvang bij u in de buurt.

Voorschoolse Educatie (VVE)

U bezoekt het consultatiebureau van de GGD in Beuningen als uw kind 2 jaar is. Tijdens dit bezoek, of in overleg met het O-team, wordt gekeken of uw kind extra ondersteuning in zijn of haar ontwikkeling nodig heeft. Sommige kinderen ontwikkelen zich iets langzamer dan andere kinderen. Als u thuis een andere taal spreekt, dan kan het goed zijn als uw kind extra hulp krijgt. Het is dan mogelijk voor uw kind om gebruik te maken van Voorschoolse Educatie. De medewerker van het consultatiebureau geeft u hiervoor dan een verklaring mee. Hiermee kunt u de Voorschoolse Educatie voor uw kind regelen bij de opvangorganisatie die dit aanbiedt.

Peuters die VVE volgen, doen dit bij de peuteropvang. Uw kind komt dus niet in een aparte groep. Uw kind speelt samen met alle andere kinderen in de groep. Dus ook met de kinderen die geen VVE volgen.

Heeft u voor uw kind een VVE-verklaring en komt u niet in aanmerking voor de Kinderopvangtoeslag? Dan betaalt u voor de eerste 8 uur een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De (maximaal) tweede 8 uur betaalt de gemeente.

Heeft u voor uw kind een VVE-verklaring en komt u in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag? Dan betaalt u zelf de eerste 8 uur. Hiervan kunt u een deel terugkrijgen. U moet dan kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. De (maximaal) tweede 8 uur betaalt de gemeente. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Dan geldt de voorwaarde dat u de peuteropvang regelt bij Peuteropvang Beuningen.

Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Heeft u lichamelijke, psychische of sociale problemen? Mogelijk komt u in aanmerking voor een sociaal medische indicatie kinderopvang. U kunt dan misschien een vergoeding van de gemeente krijgen voor (een deel van) de kosten van kinderopvang. Een sociaal medische indicatie geeft kinderen de mogelijkheid een paar dagen per week naar de kinderopvang te gaan. In aanmerking komen gezinnen die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld omdat maar één van de ouders werkt, terwijl de andere ouder om sociale en/of medische redenen tijdelijk niet in staat is om voor de kinderen te zorgen. SMI biedt dan een (tijdelijke) oplossing om ouders te ontlasten en kinderen krijgen de kans om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Neem voor meer informatie contact op het Sociaal Team op telefoonnummer 14 024 of op sociaalteam@beuningen.nl.

Starten kinderopvang 

Wilt u zelf een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang starten? Neem dan stappenplan kinderopvang starten door. Heeft u een geschikte locatie gevonden? Controleer dan altijd of deze voldoet aan de regels van het bestemmingsplan en of u een vergunning nodig heeft. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) kan u hierover meer vertellen. 

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Heeft u vragen over bouwregels, het aanvragen van een omgevingsvergunning of bestaande bestemmingsplannen? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Vragen over de procedure van nieuwe bestemmingsplannen en bestemmingsplanwijzigingen stelt u aan de gemeente.

Contactgegevens ODRN

Veel vragen kan de ODRN direct per telefoon of e-mail beantwoorden.

Registratie of wijzigingsverzoek

Vanaf 1 augustus 2021 voert de GGD Gelderland-Zuid voor de gemeente Beuningen de gemeentelijke taken uit voor de registratie van kinderopvangvoorzieningen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De inspectie- en handhavingstaken worden door de GGD Gelderland-Zuid gescheiden uitgevoerd. Wilt u een verzoek indienen voor een nieuwe registratie aanvraag of wijzigingsverzoek voor uw opvanglocatie in het LRK? Stuur het aanvraagformulier of wijzigingsverzoek op naar GGD Gelderland-Zuid, afdeling Kinderopvang, Postbus 1120, 6501 BC Nijmegen, of mail naar registratiekc@ggdgelderlandzuid.nl. De formulieren vindt u op de website van de Rijksoverheid. De GGD Gelderland-Zuid handelt deze verzoeken af in opdracht van onze gemeente. De GGD verwerkt deze aanvraag en u ontvangt van de GGD het besluit over de aanvraag.