Beuningen samen in beweging

Sinds 1 september 2015 zijn er negen buurtsportcoaches van Beuningen Samen in beweging actief. Deze coaches verbinden sport-, cultuur- en beweegaanbieders, scholen en zorg- en welzijnsinstellingen met elkaar.

Logo Beuningen samen in beweging

De buurtsportcoaches zijn werkzaam bij de volgende organisaties:

Financiële bijdrage Ministerie VWS

Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, stelt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) subsidie beschikbaar voor het aanstellen van buurtsportcoaches. De buurtsportcoaches moeten eraan bijdragen dat meer mensen in de directe omgeving kunnen bewegen en sporten of kunnen deelnemen aan cultuur. Deze impulsregeling biedt voor Beuningen een nieuw perspectief op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, zorg en welzijn die kan worden ingezet voor alle inwoners in onze gemeente.

Activiteiten Beuningen Samen in beweging

Wilt u weten welke activiteiten de buurtsportcoaches van Beuningen Samen in beweging organiseren? Volg Beuningen Samen in Beweging dan op Facebook via www.beuningensameninbeweging.nl.