Subsidieregeling jeugd- en jongerenorganisaties

Subsidie jeugd- en jongerenorganisaties aanvragen

Aanvragen

 • De subsidie voor jeugd- en jongerenorganisaties vraagt u aan via het digitale aanvraagformulier Subsidieregeling jeugd- en jongerenorganisaties. Bij de aanvraag levert u de volgende gegevens aan:

  • Een activiteitenplan waarin staat;
   • een omschrijving van de activiteit(en);
   • wanneer deze plaatsvindt (jaarplanning);
   • het doel of het gewenste resultaat;
   • een begroting.
  • Specifiek voor jeugd- en jongerenverenigingen: de facturen van de gemeente Beuningen of de dorpshuisbesturen voor de huur van de jongerenaccommodatie.
  • Specifiek voor scoutingverenigingen: de landelijke contributiefactuur van scouting Nederland van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Op deze factuur staat het aantal leden van de vereniging.
 • Dien de aanvraag voor subsidie in vóór 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt. Een aanvraag voor subsidie over 2023 moet uiterlijk 30 december 2022 bij ons binnen zijn.
 • We informeren u binnen zes weken over uw aanvraag.
 • Is uw aanvraag niet compleet en vragen wij u om meer informatie? Dan geldt de datum waarop wij de aangevulde aanvraag ontvangen als nieuwe ontvangstdatum.

Voorwaarden

Jeugd- en jongerenorganisaties komen in aanmerking voor de subsidie als zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Onder jeugd- en jongerenorganisaties in onze gemeente verstaan wij jongerenverenigingen, scoutingverenigingen en het jeugdvakantiewerk.
 • De organisatie bestaat minimaal één jaar en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Scoutingverenigingen zijn aangesloten bij Scouting Nederland.
 • De organisatie is actief in de gemeente Beuningen en organiseert activiteiten voor jeugd uit de gemeente.
 • De organisatie heeft al minimaal één jaar een voltallig bestuur.
 • De organisatie houdt een ledenadministratie bij en heeft minimaal 30 deelnemende jeugdleden uit de gemeente Beuningen. De vereniging is in staat nieuwe leden aan te trekken en te behouden.
 • De organisatie organiseert activiteiten in een gezonde omgeving. Er wordt geen alcohol geschonken en gedronken in de locatie van de jeugd- en jongerenorganisatie en/of tijdens de jeugdactiviteiten.
 • Vrijwilligers van de organisatie hebben een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).
 • Elk kind of jongere kan lid worden. Aan de activiteiten kunnen ook kinderen en jongeren meedoen die geen lid zijn van de vereniging.
 • De activiteiten zijn toegankelijk voor alle jeugd uit de gemeente Beuningen ongeacht beperking, geslacht, afkomst, religie of geaardheid.

Bijzonderheden

Voor de organisaties gelden verschillende subsidiebedragen.

Jeugd- en jongerenverenigingen

Het structurele subsidiebedrag bestaat jaarlijks uit:

 1. een vast basisbedrag van € 3.500 euro;
 2. de door de gemeente Beuningen of het dorpshuisbestuur in rekening gebrachte huurkosten voor de accommodatie.

Scoutingverenigingen

Het structurele subsidiebedrag bestaat jaarlijks uit:

 1. een vast basisbedrag van € 1.500 euro;
 2. een bedrag van € 30 per juniorlid onder de achttien jaar.

Jeugdvakantiewerk

Het structurele subsidiebedrag bestaat jaarlijks uit:

 1. een vast basisbedrag van € 500 euro.

Meer informatie