Subsidieregeling OZB- gebruikersdeel sport-, jeugd- of culturele verenigingen

Beuningse sport-, jeugd- of culturele verenigingen worden gedeeltelijk gecompenseerd voor de onroerendezaakbelasting (OZB) die zij betalen. De gemeente neemt een deel de heffing voor haar rekening, namelijk het gebruikersdeel. Met deze lastenverlichting krijgen sport-, jeugd- of culturele verenigingen meer financiële ruimte om activiteiten te stimuleren en op te zetten voor inwoners van de gemeente Beuningen. 

Aanvragen 

Vraag de subsidieregeling aan. Uw aanvraag van compensatie moet voor 1 juli van het betreffende jaar binnen zijn. 

Regel direct online

Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden 

Voorwaarden

  • De kosten die in aanmerking komen voor subsidie zijn de door gemeente Beuningen opgelegde aanslag OZB-gebruikersbelasting van het betreffende kalenderjaar waar de aanvraag voor wordt gedaan. 

Uw vereniging komt in aanmerking voor compensatie van de OZB-belasting als: 

  • De rechtspersoon een vereniging of stichting is;
  • Er geen winstoogmerk is;
  • De eigenaar en/of gebruiker een vrijwilligersorganisatie is. Professionele organisaties zijn uitgesloten van subsidie. Als in een accommodatie meer functies (maatschappelijk/commercieel) zijn ondergebracht is de hoofdfunctie maatgevend voor de beoordeling. 

Bijzonderheden

  • De subsidie is bedoeld voor vrijwilligersorganisaties met een accommodatie in eigendom in de gemeente Beuningen. Het gaat om een vereniging of stichting zonder winstoogmerk, met een gemeenschapsbelang en gevestigd is in de gemeente Beuningen. 
  • De hoogte van de subsidie is 100% van het OZB-gebruikersdeel. 
  • Na de aanvraag krijgt de aanvrager binnen 6 weken informatie over de aanvraag 
  • Bekijk de subsidieregeling compensatie OZB gebruikersdeel voor vrijwilligersorganisaties met eigen accomodatie