Leerlingenvervoer 2023-2024

Als ouder of verzorger moet u er voor zorgen dat uw kind elke dag op school komt. Uw kind gaat zelf naar school of u brengt uw kind. Soms lukt dat niet. Bijvoorbeeld als de meest geschikte school voor uw kind te ver weg is of als uw kind een blijvende handicap heeft. Of als de basisschool van de door u gewenste geloofs- of levensovertuiging verder dan 6 kilometer van uw huis is.

Misschien kunnen wij uw kind en u dan helpen met een vorm van leerlingenvervoer. Om er achter te komen wat het beste bij uw kind en uw situatie past, bekijkt één van onze medewerkers het aanvraagformulier.

Deze medewerker onderzoekt bijvoorbeeld of uw kind kan leren om zelf met de fiets of openbaar vervoer naar school te reizen. Als dat zo is, dan komt u misschien in aanmerking voor een onkostenvergoeding. Een andere mogelijkheid is dat wij u misschien een deel van de kosten van eigen vervoer betalen.

Als uw kind een blijvende handicap heeft en daarom niet zelfstandig of onder begeleiding kan reizen, dan kan hij of zij misschien wel gebruik maken van aangepast taxivervoer van AVAN.

Eigen kracht en samenredzaamheid

Het is niet vanzelfsprekend dat uw kind (ook in) het nieuwe schooljaar gebruik kan maken van leerlingenvervoer. Daarom verwachten wij dat u ook goed kijkt naar uw eigen mogelijkheden.

Kan uw kind bijvoorbeeld met begeleiding zelfstandig reizen met het openbaar vervoer? Of kunt u bijvoorbeeld uw kind wel naar school brengen maar niet halen of andersom? Of kan uw kind meerijden met een klasgenoot of kunt u klasgenoten meenemen?

Voordat u het aanvraagformulier invult,is het goed om onderstaande informatie door te lezen.

Wanneer komt een kind in aanmerking voor leerlingenvervoer?

U kunt leerlingenvervoer voor uw kind aanvragen als de afstand vanaf uw huis groter is dan 6 kilometer naar:

  • Een basisschool (BO) of een school voor speciaal basisonderwijs (SBO)
  • Een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs (SO) en (VSO)

Wij vergoeden leerlingenvervoer naar regulier voortgezet onderwijs alleen als uw kind een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperking heeft waardoor uw kind niet zelfstandig naar school kan gaan.

Hoe vraagt u leerlingenvervoer aan?

  • Vraag of de school van uw kind een schoolverklaring (pdf, 350 kb); invult. Deze ingevulde verklaring moet u als bijlage toevoegen bij uw aanvraagformulier. Dit doet u door de verklaring te scannen of er een foto van te maken en deze dan digitaal mee te sturen.
  • Als u op de knop hieronder drukt, vindt u het aanvraagformulier leerlingenvervoer.Vul deze voor 14 juni 2023 helemaal in. Vergeet daarbij niet de ingevulde schoolverklaring toe te voegen!

Leerlingenvervoer aanvragenLogo DigiD

Hoe behandelen wij uw aanvraag?

  • Wij kijken eerst of het voor uw kind mogelijk is om zelf met de fiets of met het openbaar vervoer naar school te gaan. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden van u als ouder of verzorger om uw kind te begeleiden of zelf naar school te brengen.
  • Kan uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding naar school? Bijvoorbeeld omdat uw kind een blijvende lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap heeft? Dan komt uw kind misschien wel in aanmerking voor aangepast groepsvervoer.
  • Leerlingenvervoer is alleen voor vervoer van- en naar school. Het aangepast groepsvervoer vervoert kinderen alleen tijdens de schooltijden die vermeld zijn in de schoolgids.

Eigen bijdrage

Wij vragen een eigen bijdrage van u als:

  • Uw kind naar een basisschool gaat van de door u gewenste geloofs- of levensovertuiging verder dan 6 kilometer van uw huis.
  • Uw verzamelinkomen boven een bepaald bedrag is.

Voor vervoer naar een basisschool die meer dan 20 kilometer vanaf uw huis is, vragen wij nog een (extra) inkomensafhankelijke bijdrage. De tarieven voor de eigen bijdrage en de hoogte van het verzamelinkomen, staan op het aanvraagformulier leerlingenvervoer.

Beoordeling van uw aanvraag

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u bericht van ons. Als wij uw aanvraag goedkeuren, dan krijgt u hierover een brief of mailtje.

Als wij uw aanvraag niet goedkeuren, dan bellen wij u om uit te leggen waarom dit zo is.