Onderwijs, jeugd en sport

 • Beuningen samen in beweging

  Sinds 1 september 2015 zijn er negen buurtsportcoaches van Beuningen Samen in beweging actief. Deze coaches verbinden sport-, cultuur- en beweegaanbieders, scholen en zorg- en welzijnsinstellingen met elkaar.

 • Kinderopvang en gastouderopvang

  Bent u op zoek naar opvang voor uw kind(eren) binnen onze gemeente? In onze gemeente hebben we tal van mogelijkheden.

 • Leerlingenvervoer 2021-2022

  Voor kinderen uit de gemeente Beuningen, die niet zelf naar school kunnen reizen, biedt de gemeente leerlingenvervoer.

 • Leerplicht

  Alle kinderen in Nederland tussen de 5 en 16 jaar oud moeten verplicht naar school.

 • Onderwijs in Beuningen

  In de gemeente Beuningen zijn diverse scholen voor basisonderwijs te vinden. Voor voortgezet onderwijs kunnen jongeren kiezen uit middelbare scholen in de omgeving, zoals in Druten en Nijmegen.

 • Sportraad Beuningen

  Sinds maart 2018 is in de gemeente Beuningen de Sportraad Beuningen (SRB) actief. De SRB is tot stand gekomen op initiatief van de gemeente Beuningen en bestuurders van sportverenigingen uit de gemeente.

 • Sportsubsidie

  In de gemeente Beuningen zijn veel sportverenigingen actief. Misschien komt uw stichting, vereniging of belangengroep in aanmerking voor subsidie.

 • Subsidie voor jeugdactiviteiten

  Organiseert u een jeugdactiviteit in de periode tot 5 september 2021? Of wilt u een activiteit organiseren voor de jeugd in deze periode? Misschien komt u in aanmerking voor de speciale activiteitensubsidie van de gemeente.

 • Subsidieregeling OZB- gebruikersdeel sport-, jeugd- of culturele verenigingen

  Beuningse sport-, jeugd- of culturele verenigingen worden gedeeltelijk gecompenseerd voor de onroerendezaakbelasting (OZB) die zij betalen. De gemeente neemt een deel de heffing voor haar rekening, namelijk het gebruikersdeel. Met deze lastenverlichting krijgen sport-, jeugd- of culturele verenigingen meer financiële ruimte om activiteiten te stimuleren en op te zetten voor inwoners van de gemeente Beuningen.