Onderwijs, jeugd en sport

 • Beuningen samen in beweging

  Sinds 1 september 2015 zijn er negen buurtsportcoaches van Beuningen Samen in beweging actief. Deze coaches verbinden sport-, cultuur- en beweegaanbieders, scholen en zorg- en welzijnsinstellingen met elkaar.

 • Kinderopvang en gastouderopvang

  Bent u op zoek naar opvang voor uw kind(eren) binnen onze gemeente? In onze gemeente hebben we tal van mogelijkheden.

 • Leerlingenvervoer 2022-2023

  Voor kinderen uit de gemeente Beuningen, die niet zelf naar school kunnen reizen, biedt de gemeente leerlingenvervoer.

 • Leerplicht

  Alle kinderen in Nederland tussen de 5 en 16 jaar oud moeten verplicht naar school.

 • Onderwijs in Beuningen

  In de gemeente Beuningen zijn diverse scholen voor basisonderwijs te vinden. Voor voortgezet onderwijs kunnen jongeren kiezen uit middelbare scholen in de omgeving, zoals in Druten en Nijmegen.

 • Sportraad Beuningen

  Sinds maart 2018 is in de gemeente Beuningen de Sportraad Beuningen (SRB) actief. De SRB is tot stand gekomen op initiatief van de gemeente Beuningen en bestuurders van sportverenigingen uit de gemeente.

 • Vervolgregeling coronacompensatie verenigingen en stichtingen 2021

  Met de Vervolgregeling coronacompensatie verenigingen en stichtingen 2021 wil de gemeente verenigingen en stichtingen helpen die door de coronacrisis in de financiële problemen geraakt zijn en met eerdere regelingen niet voldoende geholpen zijn. We willen voorkomen dat het voortbestaan van deze verenigingen/stichtingen in gevaar komt. Het verenigingsleven is namelijk van grote waarde voor de leefbaarheid in de kernen.