Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Ook na het aflopen van de Tozo 5 biedt de gemeente ondersteuning aan zelfstandig ondernemers in nood. Vanaf 1 oktober 2021 is de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) weer het reguliere vangnet. Tot 1 januari 2022 gelden er andere voorwaarden.

Dit betekent:

  • We voeren geen vermogenstoets uit;
  • U kunt een Bbz-uitkering met terugwerkende kracht van maximaal twee maanden aanvragen;
  • We stellen uw inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand in plaats van per boekjaar vast. 

Vanaf 1 januari 2022 voeren we de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) weer zonder wijzigingen uit.