Subsidieregeling winkels en horeca toegankelijk maken

Ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben een beperking. Vaak kunnen met kleine en eenvoudige aanpassingen in een pand grote stappen gezet worden in het toegankelijker maken.

Aanvragen

Bent u eigenaar van een winkel of horecagelegenheid? Wilt u een aanvraag doen voor de subsidieregeling? Doe dit dan direct online. Dat kan vanaf 5 november tot en met 31 december 2021. 

U doet een aanvraag door via onderstaande knop een e-mail te sturen. Wij behandelen uw aanvraag als u ons de volgende informatie stuurt: 

  • Uw naam 
  • Uw bedrijfsnaam en KVK-nummer 
  • Het adres van de vestiging waar u de aanpassingen voor betere toegankelijkheid doet of gaat doen
  • Een overzicht van de aanbeveling(en) uit uw deelname aan MKB Toegankelijke Routes of uit de scan die u heeft gedaan
  • Een afschrift van de factuur of facturen van de leverancier(s) met vermelding van materialen en installatiewerkzaamheden

Subsidieregeling aanvragen

Voorwaarden

We stellen een aantal voorwaarden aan de aanvragers die de subsidieregeling willen aanvragen. 

  • Winkels en horecagelegenheden gevestigd in de gemeente Beuningen komen in aanmerking voor de subsidie. 
  • Winkels en horecagelegenheden namen deel aan het project MKB Toegankelijke Routes van VNO-NCW en MKB Nederland of voerden een scan uit via de website van MKB Toegankelijk 

Bijzonderheden

  • Met de subsidie kan de ondernemer 50% van de kosten voor materialen  en/of installatie. vergoed krijgen met een maximum van € 150,- per onderneming.
  • Er kan subsidie worden aangevraagd voor investeringen die zijn gedaan of worden gedaan vanaf 1 september 2021 en tot en met maart 2022. 

Meer informatie