Groenonderhoud en onkruidbestrijding

We krijgen veel vragen over het groenonderhoud in onze gemeente. Zowel klachten over onkruid en onveilige situaties als positieve opmerkingen over biodiversiteit en het maaibeleid. Het is al enige tijd zeer groeizaam weer in Nederland. De combinatie van de regen en de temperatuur zorgt voor een groeispurt van al het groen in onze gemeente. Hierdoor is het voor de aannemer een uitdaging om het groenbeheer op niveau te houden. Het is dan ook geen specifiek Beunings probleem, maar speelt in veel gemeenten op dit moment. 

Wie bepaalt hoe het openbare groen in mijn straat wordt onderhouden?

Een aannemer voert het groenbeheer en het vegen van straten en trottoirs voor ons uit. Met deze aannemer hebben wij afspraken over het onderhoudsniveau. Dit onderhoudsniveau stelde de gemeenteraad vast. De schaal loopt van A+ tot D: A+ is het hoogste niveau en D is het laagste niveau.

Voor de wijken is het onderhoudsniveau voor het verwijderen van onkruid vastgesteld op C-niveau. Bij onderhoudsniveau C mag er best wel wat onkruid in de plantsoenen staan. 

In het centrum van Beuningen en langs doorgaande wegen komt de aannemer vaker dan in de wijken. Hier wordt het groen op A-niveau onderhouden. Kruisingen krijgen in verband met de verkeersveiligheid extra aandacht. Dat geldt ook voor bijzondere plekken zoals bij de molens en de begraafplaats, en de belangrijkste toegangswegen van onze gemeente. Tot slot krijgen beplantingsvakken die korter dan drie jaar geleden zijn aangelegd extra aandacht door deze op A-niveau te onderhouden.

Hoe wordt mijn straat onderhouden?

Met de aannemer maakten we afspraken over het kwaliteitsniveau. Regelmatig controleren de groenbeheerder en de medewerkers van de werf de kruispunten en wegen op onkruid.

In vrijwel de gehele gemeente komt de aannemer enkele keren per jaar langs om het onkruid weg te halen, te snoeien en de straten te vegen. Het kan dus zijn dat er na verloop van tijd onkruid staat in groenvlakken, perken en tussen tegels. Brandnetels of grasaren halen we niet weg, de berenklauw halen we wel weg. 

Wat gebeurt er met een melding?

Veel meldingen over groenbeheer komen bij de gemeente binnen via de website als ‘melding openbare ruimte’. De groenbeheerder en de medewerkers van de gemeentewerf nemen een kijkje als inwoners een melding doen bij ons. Wilt u een terugkoppeling van uw melding? Geef dan ook uw e-mailadres of telefoonnummer aan ons door. Als wij constateren dat het zicht belemmerd wordt, geven we de aannemer opdracht om deze plek prioriteit te geven en hier het onkruid te verwijderen. U mag best zelf de gemeente een handje helpen met onkruid verwijderen als u er last van heeft. Laat het snoeien van bomen en struiken wel aan de gemeente over.