Dubbelbewoning: ook zónder mantelzorgrelatie

Met twee huishoudens op één adres wonen. Bijvoorbeeld in een aanbouw of bijgebouw. Dat heet dubbelbewoning. Bijna overal in Nederland mag dit alléén als er sprake is van een (toekomstige) mantelzorgrelatie. Onze gemeente laat die voorwaarde nu los, als een van de eerste in Nederland. Een eigenaar van een woning mag voortaan ook een aanvraag doen voor dubbelbewoning als de nieuwe bewoner géén familie is en er géén zorg nodig is.

Het college vindt het belangrijk dat mensen oog hebben voor elkaar. Dubbelbewoning draagt daar aan bij, zegt wethouder Pascal Cobussen. “Het gaat dan bijvoorbeeld over zorg voor mensen met een beperking, of het zelfstandig leren wonen voor jongeren. De maatregel zorgt ook voor het terugdringen van eenzaamheid.”

Voorwaarden

Aan de extra bewoning worden wel voorwaarden gesteld. Het is tijdelijk (maximaal vijftien jaar) en het perceel mag niet worden gesplitst in twee zelfstandige woningen. Wordt er een gebouw bijgezet, dan moet er voldoende ruimte op het perceel zijn. Ook er moet er voldoende parkeergelegenheid op het eigen terrein zijn. En dubbelbewoning is niet bedoeld voor het huisvesten van arbeidsmigranten en recreanten.

Bij twee huishoudens in dezelfde woning spreken we van woningdelen.