Datum bekend voor zitting over windpark

De Raad van State buigt zich op 19 september 2024 over Windpark Beuningen. De gemeente wil vijf windmolens realiseren op dit park.

De molens komen ten zuiden van rijksweg A73 en ten westen en oosten van de A50. Windpark Beuningen zal elektriciteit gaan opwekken voor duizenden huishoudens. Realisatie van het park is voor gemeente Beuningen ook van belang in het streven om in 2040 een energieneutrale gemeente te zijn.
 
Het college van gemeente Beuningen is blij dat er nu een zittingsdatum is gepland, zeggen betrokken wethouders Sijmen Versluijs (Ruimtelijke Ordening) en Pascal Cobussen (Duurzaamheid). Zij hebben er vertrouwen in dat de Raad van State groen licht geeft voor de realisatie van het windpark. “En er komt in ieder geval eindelijk duidelijkheid voor alle betrokken partijen.” 
 
Als het aan het college ligt, wordt zo snel mogelijk begonnen met de realisatie van Windpark Beuningen zodra de Raad van State de verleende vergunning voor het park bekrachtigt. Dat kan pas zodra er voldoende capaciteit is op het stroomnet in het bewuste gebied.

Tussen de zitting van de Raad van State en de uitspraak zit over het algemeen maximaal zes weken.