Zoekresultaten

382 resultaten voor ‘’

 • 18-23 jaar? Vul de enquête in en win een bioscoopbon t.w.v. €14

  04 april 2019

  De gemeente Beuningen wil 18- tot en met 23-jarige inwoners graag meer betrekken bij de vorming van beleid. Maar waarover willen zij meedenken? En hebben zij hier wel tijd voor? Wij willen het graag weten!

 • Aalsterveld

  16 februari 2017

  Dit bedrijventerrein grenst aan de Schoenaker aan de westkant, De Balmerd aan de noordkant, het woongebied Aalsterveld aan de oostkant en de Leigraaf aan de zuidkant. Het gebied heeft een oppervlakte van 5,5 hectare.

 • Aanbesteding van Hulp bij het Huishouden

  Op 1 juni 2016 startten de gemeenten Beuningen en Mook en Middelaar gezamenlijk een aanbesteding voor hulp bij het huishouden 1 (algemene voorziening) en 2 (maatwerkvoorziening). De aanbesteding is afgerond. Het is wel mogelijk om op 1 januari of 1 juli van een kalenderjaar tussentijds een overeenkomst aan te gaan.

 • Aandacht voor laaggeletterdheid in Week van de Alfabetisering in Beuningen

  29 augustus 2018

  De gemeente Beuningen besteedt samen met het Beunings Bondgenootschap Laaggeletterdheid veel aandacht aan het tegengaan van laaggeletterdheid. Tijdens de Week van de Alfabetisering, van maandag 3 tot en met zondag 9 september, wordt hier extra aandacht aan besteed. Daarom organiseren de gemeente Beuningen en Bibliotheek Beuningen verschillende activiteiten voor jong en oud.

 • Aangepaste openingstijden 12 september gemeentewerf

  05 september 2019

  De gemeentewerf is op 12 september open van 08.00 tot 12.00 uur.

 • Aangifte geboorte

  Is uw kind geboren in de gemeente Beuningen? Geef de geboorte dan binnen 3 dagen aan bij de gemeente.

 • Aangifte overlijden

  Als iemand overlijdt moet u daarvan aangifte doen in de gemeente waar die persoon is overleden.

 • Actieplan zelfstandig wonen ggz cliënten

  12 september 2019

  Steeds meer mensen met een psychiatrische aandoening stromen de komende periode uit Beschermende woonvormen door naar zelfstandig wonen met begeleiding. De gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen in het Rijk van Nijmegen hebben daarvoor het convenant “Weer Thuis” ondertekend.

 • Actuele wegwerkzaamheden

  Werkzaamheden kunnen invloed hebben op het verkeer. Actuele werkzaamheden in de regio staan op een overzichtskaart.

 • Adresonderzoek

  Staat er iemand ingeschreven op uw adres die er niet woont? Dan kunt u de gemeente vragen een adresonderzoek te doen.

 • Advies voor ondernemers

  Bent u ondernemer? Op de website van het ondernemersplein krijgt u inzicht in alle regels, vergunningen en subsidies waarmee u te maken kan krijgen.

 • Afgebroken tak

  De omgeving rondom bomen moet veilig zijn.

 • Afspraak maken

  De gemeente werkt op afspraak.

 • Afvalinzameling

  De gemeente Beuningen vindt het belangrijk om afval zoveel mogelijk gescheiden in te zamelen om deze als grondstoffen te kunnen hergebruiken.

 • Afvalpas

  U heeft een afvalpas nodig als u afval naar de milieustraten van Dar in Nijmegen en Wijchen brengt of naar de gemeentewerf.

 • Afvalwijzer

  Precies weten wanneer u welk afval aan de straat moet zetten? Of waar u met uw grof afval of oude apparaten naartoe moet? Lees hier hoe u uw persoonlijke online afvalwijzer kunt inzien en downloaden.

 • Alzheimer Café

  ma 09 december om 19:30 t/m 21:30
  Vergader- en flexwerkcentrum Droom

  Elke 2e maandag van de maand vindt het Alzheimer Café plaats.

 • Ambtenaren en bestuurders

  Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. U kunt dan een klacht indienen.

 • Andere ophaaldagen voor oud papier in 2019

  15 maart 2019

  In 2019 haalt Dar het oud papier en karton op veel plaatsen op een ander moment op. Het kan zijn dat zij uw oud papier vorig jaar in de avond ophaalden en dat zij uw oud papier dit jaar overdag ophalen. Legen zij uw papiercontainer ’s avonds? Zet uw container dan om 17.00 uur aan de straat.

 • Antireclamesticker

  Wilt u geen ongeadresseerde post meer ontvangen? Vraag een antireclamesticker aan.

 • Aon dekkingsoverzicht verzekerde rubrieken vrijwilligerspolis

  pdf, 149kB
 • Baggeren omgeving Beuningen, Ewijk, Weurt en Nijmegen

  13 augustus 2019

  Van augustus 2019 tot april 2020 baggert Waterschap Rivierenland sloten in het gebied in en om Beuningen, Ewijk, Weurt en Nijmegen.

 • Barbecue jij brandveilig?

  20 juli 2018

  Veel mensen steken met dit mooie weer graag de barbecue aan, in de tuin of bij de tent of caravan. Gelukkig gaat het meestal goed. Maar wat doet u als de brandende barbecue omvalt of iemand vindt dat de barbecue niet snel genoeg brandt en er spiritus bij gooit? Lees hier tips om veilig te barbecueën.

 • Bedrijventerreinen

  De gemeente Beuningen heeft verschillende bedrijventerreinen. Hier leest u meer over de bedrijventerreinen.

 • Bedrijventerrein Klaphekstraat Ewijk

  16 februari 2017

  Dit gebied heeft een oppervlakte van ongeveer 1 hectare. Door de kleine oppervlakte is er maar plek voor een klein aantal bedrijven. Op dit bedrijventerrein is bij elk bedrijf een dienstwoning toegestaan.

 • Begrotingsraad 12 november om 14.30 uur

  07 november 2019

  De gemeenteraad van Beuningen stelt op dinsdag 12 november de programmabegroting 2020 vast. U bent van harte welkom om bij de vergadering te zijn. Deze begint om 14.30 uur in het gemeentehuis.

 • Behoedzaam en solide beleid werpt vruchten af

  Burgemeester en wethouders van Beuningen investeren in duurzaamheid, zorg en een gezonde financiële huishouding. Dat staat in de begroting 2020 die zij de gemeenteraad aanbiedt. In deze begroting is te zien wat de gemaakte keuzes zijn om de ambities van het college waar te maken. De raad bespreekt de begroting op 12 november. Nieuw: de begroting wordt dit jaar voor het eerst digitaal aangeboden. Via de website van de gemeente kan iedereen de begroting lezen.

 • Bekendmakingen

  De gemeente Beuningen maakt haar verordeningen, ruimtelijke plannen, omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten digitaal bekend in het Gemeenteblad of Staatscourant op de website overheid.nl.

 • Belastingaanslag van Munitax binnenkort in de bus

  07 januari 2019

  Eind januari ontvangen de meeste inwoners en ondernemers de belastingaanslag 2019 van Munitax. Heeft u vragen over uw WOZ-waarde of uw aanslag? Bel met 024-6780962 en krijg snel iemand aan de lijn. Kunnen we uw vraag niet direct beantwoorden? Dan bellen we u binnen vijf werkdagen terug.

 • Benoeming burgemeester

 • Bestemmingsplannen

  In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd mag worden.

 • Beuningen Akkersleep

  19 september 2019, pdf, 68kB
 • Beuningen - Akkersleep - nieuwe situatie

  24 september 2019, pdf, 143kB
 • Beuningen Buitengewoon

  Met deze slogan en beeldmerk laat Beuningen de komende jaren zien wat onze gemeente te bieden heeft aan bezoekers, inwoners, ondernemers en bedrijven. De campagne werd afgetrapt met een promotiefilm.

 • Beuningen draagt Daphne Bergman voor als nieuwe burgemeester

  31 oktober 2018

  De gemeenteraad van Beuningen beveelt de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan om mevrouw D.A. Bergman te benoemen als burgemeester van de gemeente Beuningen. Dit is de uitkomst van een besloten raadsvergadering op dinsdag 30 oktober 2018. De raad volgt daarmee het voorstel van de vertrouwenscommissie. Mevrouw Bergman is sinds 15 januari 2018 door de commissaris van de Koning in Gelderland benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Beuningen.

 • Beuningen - Forelgracht 2-20 - nieuwe situatie

  24 september 2019, pdf, 113kB
 • Beuningen - Forelgracht 37-47 nieuw

  24 september 2019, pdf, 132kB
 • Beuningen - Forelgracht 37-47 opbreektekening

  19 september 2019, pdf, 117kB
 • Beuningen - Mathaak nieuw

  24 september 2019, pdf, 1MB
 • Beuningen - Mathaak - opbreek

  19 september 2019, pdf, 79kB
 • Beuningen presteert goed met afvalinzameling

  23 november 2018

  … en dat door u! Sinds 1 januari 2017 haalt Dar het restafval niet meer aan huis op. Dar haalt alleen maar gft-afval, plastic+ en oud papier en karton op. Het restafval, dat u overhoudt na het scheiden, brengt u weg naar een ondergrondse restafvalcontainer in de buurt. Dit gaat erg goed. Wij bedanken u hiervoor!

 • Beuningen samen in beweging

  Sinds 1 september 2015 zijn er negen buurtsportcoaches van Beuningen Samen in beweging actief. Deze coaches verbinden sport-, cultuur- en beweegaanbieders, scholen en zorg- en welzijnsinstellingen met elkaar.

 • Beuningen - Slinger e.o. - nieuw

  24 september 2019, pdf, 618kB
 • Beuningen - Slinger e.o. - opbreek

  19 september 2019, pdf, 424kB
 • Beuningen zoekt nieuwe burgemeester

  Afgelopen januari stopte Carol van Eert als burgemeester van de gemeente Beuningen. Waarnemend burgemeester Daphne Bergman oefent deze belangrijke functie nu tijdelijk uit. De gemeente is daarom op zoek naar een nieuwe burgemeester voor onze gemeente.

 • Beuningnen - Forelgracht

  19 september 2019, pdf, 84kB
 • Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

  Een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kan vragen om een bewijs van in leven zijn.

 • Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Neem dan eerst contact met ons op.

 • Bijeenkomst lotgenoten ouders met kindverlies

  do 14 februari om 09:30 t/m 11:00
  in ’t Meander (ruimte 2) , Passedwarsstraat 69-b in Wijchen

  Bijeenkomst op 14 februari in Wijchen voor ouders die hun kind hebben verloren.

 • Bijzondere bijstand

  Moet u door bijzondere omstandigheden kosten maken die u zelf niet kunt betalen? Dan kunt u misschien individuele bijzondere bijstand krijgen. Kijk hier wat de voorwaarden zijn.

 • Boek Beuningen Buitengewoon

  pdf, 2MB
 • Bouwen en verbouwen

  Heeft u plannen om te bouwen of te verbouwen? Controleer of u hiervoor een omgevingsvergunning nodig heeft.

 • Briefadres

  Kunt u uw post niet ontvangen op het adres waar u verblijft? Dan kunt u een briefadres aanvragen bij de gemeente.

 • Brochure+Serviceafspraken+A5_dec 2013

  18 maart 2019, pdf, 9MB
 • Burgemeestersontbijt in Beuningen

  06 november 2018

  Vanochtend aten 32 kinderen van basisschool de Ruyter in Weurt met burgemeester Bergman een gezond ontbijtje. Burgemeester Bergman en de kinderen begonnen zo samen aan een goede start van de dag. Er was een gezellige sfeer tijdens het ontbijt in de raadszaal van het gemeentehuis in Beuningen.

 • Burgemeestersontbijt in Beuningen

  Vanochtend aten 23 kinderen van basisschool de Vuurvlinder in Beuningen met burgemeester Bergman een gezond ontbijt. Zo begonnen ze samen aan een goede start van de dag.

 • Buurtbemiddeling Beuningen Druten en West Maas en Waal bestaat 10 jaar

  18 september 2019

  Deze maand viert Buurtbemiddeling Beuningen, Druten en West Maas en Waal haar 10 jarig bestaan. 10 jaar geleden startte het project in Beuningen met zo’n 7 vrijwillige buurtbemiddelaars en 19 aanmeldingen per jaar.

 • Cliëntenraad

  De cliëntenraad is een onafhankelijke raad die bestaat uit inwoners van de gemeente Beuningen.

 • Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

  16 augustus 2019

  De ecowijk wordt ontwikkeld in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Dit houdt in dat een groep kopers een gedeelte van de wijk ontwerpt en bouwt.

 • Collectieve zorgverzekering voor minima

  Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u zich met de collectieve zorgverzekering minima (CZM) met gunstige tarieven verzekeren tegen veelvoorkomende zorgkosten zoals bijvoorbeeld de tandarts of fysiotherapeut.

 • College maakt Plussenbeleid

  07 december 2018

  Het college van burgemeester en wethouders van Beuningen gaat een Plussenbeleid maken. In het Plussenbeleid staan de regels waar niet-grondgebonden veehouderijen zich aan moeten houden bij uitbreidingen, waarvoor een planologische procedure nodig is. Sinds vorig jaar moeten gemeenten een eigen Plussenbeleid hebben.

 • College van burgemeester en wethouders

  Het college van B en W bestaat uit burgemeester Daphne Bergman en de wethouders Piet de Klein, Henk Plaizier en Pim van Teffelen.

 • Colofon

  In het colofon staat hoe en met welke partijen de website van de gemeente Beuningen tot stand gekomen is.

 • Commissie Ruimte start uur later

  22 augustus 2018

  De Commissie Ruimte start op dinsdag 28 augustus niet om half 8, maar een uur later, om 20.30 uur. Dit in tegenstelling tot het bericht op de raadspagina in de Koerier van 22 augustus.

 • Contact en openingstijden

  Neem contact op met de gemeente of bekijk de openingstijden.

 • Controledag Groene Heuvels

  26 februari 2019

  Vandaag voert de gemeente samen met de politie een grote controle uit op recreatiepark De Groene Heuvels.

 • Controledag Groene Heuvels: veel arbeidsmigranten

  26 februari 2019

  Vandaag heeft de gemeente Beuningen samen met de politie en de belastingdienst een integrale controleactie gehouden op recreatiepark De Groene Heuvels. Bewoners en gebruikers van het park hadden begrip voor de controleactie.

 • Controle hondenbelasting in de gemeenten Beuningen, Heumen, Druten en Wijchen

  10 april 2019

  Als u één of meer honden heeft, moet u jaarlijks hondenbelasting betalen. Bij aanschaf van een hond moet u zelf binnen 14 dagen aangifte doen. Vaak wordt vergeten aangifte te doen van de aanschaf van een hond. Vanaf 15 april 2019 controleert de gemeente daarom op de aangifteplicht van de hondenbelasting.

 • Convenant verantwoord alcohol schenken ondertekend

  06 juni 2019

  Zeven Beuningse sportverenigingen met een drank- en horecavergunning en de gemeente Beuningen maakten afspraken over het alcoholgebruik. Op 5 juni ondertekenden zij een convenant hiervoor. De ondertekenaars van het convenant zien het als hun gezamenlijke verantwoordelijkheid om goed en bewust om te gaan met alcoholgebruik. In het convenant staan praktische afspraken.

 • Cookies

  De website van de gemeente Beuningen maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De informatie in dit bestand kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 • Dagje uit? Of rolstoel nodig? Leen een rolstoel!

  28 november 2019

  Dagje uit? Of rolstoel nodig? Leen een rolstoel!

 • Deel uw foto’s met ons!

  25 oktober 2018

  Onze gemeente heeft veel mooie plekken waar u foto’s kunt maken. Denk aan de prachtige natuur, het water en de dorpen. Iedere kern heeft zijn eigen karakteristieke en prachtige landschappen. Maakt u weleens foto’s in onze gemeente en wilt u deze graag aan anderen laten zien? Deel deze dan met ons! Wij plaatsen de foto’s dan regelmatig op onze website, social media of in folders.

 • De maand van de burgemeester

  Wat doet de burgemeester tijdens de zomermaanden? Burgemeester Daphne Bergman beschrijft een paar highlights van haar werkweken. De tijd vliegt… Daarom lees je hier in een vogelvlucht hoe de afgelopen weken er voor de burgemeester uit hebben gezien!

 • Dementievriendelijk Beuningen

  11 december 2018

  De gemeente Beuningen wil samen met haar partners de kennis over dementie van inwoners, winkels, verenigingen en bedrijven vergroten. Het helpt als we dementie weten te herkennen en daar goed op reageren door contact te maken en te bedenken hoe je iemand kunt helpen. Samen maken we Beuningen dementievriendelijk. Met een klein beetje moeite kunnen we veel voor elkaar betekenen. Lees hier meer over.

 • Dementievriendelijk Beuningen: wethouder Pim van Teffelen aan het woord

  25 oktober 2018

  In de gemeente Beuningen wonen steeds meer mensen met dementie. Om mee te kunnen doen in de maatschappij, en zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen, is kennis van en begrip voor dementie nodig. Dementievriendelijk Beuningen zet zich in om deze kennis bij inwoners, winkels, verenigingen en bedrijven te vergroten. Aan de hand van feiten, voorbeelden en praktische tips vertellen deskundigen, mensen met dementie, mantelzorgers en vrijwilligers over de impact die dementie heeft, maar zeker ook over de mogelijkheden van mensen met dementie. Deze keer vertelt wethouder Pim van Teffelen over zijn rol binnen dit project.

 • Dementievriendelijk Beuningen: Wonen met dementie

  25 oktober 2018

  In de gemeente Beuningen wonen steeds meer mensen met dementie. Om mee te kunnen doen in de maatschappij, en zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen, is kennis van en begrip voor dementie nodig. Dementievriendelijk Beuningen zet zich in om deze kennis bij inwoners, winkels, verenigingen en bedrijven te vergroten. Aan de hand van feiten, voorbeelden en praktische tips vertellen deskundigen, mensen met dementie, mantelzorgers en vrijwilligers over de impact die dementie heeft, maar zeker ook over de mogelijkheden van mensen met dementie. Deze keer vertellen Ben Jansen en Hans van Hees over wonen met dementie.

 • De scholen zijn weer begonnen!

  19 augustus 2019

  Na de zomervakantie is er een piek in het aantal verkeersslachtoffers door aanrijdingen tussen automobilisten en fietsende scholieren. Elke dag melden bijna twee schoolklassen vol kinderen zich voor behandeling op de spoedeisende hulp. Met de campagne ‘de scholen zijn weer begonnen’ roept gemeente Beuningen samen met Veilig Verkeer Nederland alle verkeersdeelnemers op om extra aandacht voor elkaar te hebben zodat kinderen veilig op school komen.

 • De Sluis

  16 februari 2017

  Dit bedrijventerrein ligt zich ten zuiden van het dorp Weurt en is ongeveer 25 hectare groot. Het terrein grenst aan de westkant aan de Jonkerstraat en aan de oostkant aan de Westkanaaldijk.

 • De week van de burgemeester

  12 februari 2019

  Wat doet de burgemeester allemaal?

 • Digitale balie

 • Digitale informatieborden

  Er staan in onze gemeente op drie digitale informatieborden. Op die borden kunnen evenementen en activiteiten worden vermeld. Daar gelden spelregels voor.

 • Discriminatie

  Discriminatie is verboden. Als u wordt gediscrimineerd of wanneer u getuige bent geweest van discriminatie, kunt u dit melden.

 • Dit eet Beuningen: aan tafel bij Moataz Aouf en Mays Arab uit Aleppo, Syrië

  05 oktober 2018

  Moataz Aouf kwam drie jaar geleden naar Nederland. Daarvoor woonde hij in Aleppo, een grote stad in het noordwesten van Syrië. Zo’n twee jaar geleden kwam ook zijn vrouw Mays Arab naar Nederland. Moataz en Mays doen er alles aan om hun leven in Beuningen weer op te bouwen. Tijdens een heerlijke Syrische maaltijd van rode linzensoep, Maalobeh (omgekeerde hartige rijsttaart) en salade vertellen ze hun verhaal.

 • Doe mee aan de praktijkcursus biodiversiteit

  15 mei 2019

  Wilt u meer vogels, wilde bijen, vlinders en amfibieën op en rond uw perceel? Stichting Landschapsbeheer Gelderland organiseert op vrijdag 14 en vrijdag 28 juni twee inspiratieochtenden over biodiversiteit. Deelnemers zien op een prachtige locatie inspirerende voorbeelden hoe ze hun perceel aantrekkelijker kunnen inrichten voor meer dieren. Ze leren over inrichting en beheer van landschapselementen als bloemrijk grasland, heggen, knotbomen en poelen in het belang van allerlei dieren.

 • Doorkomst Nijmeegse Vierdaagse in Beuningen: viert u het mee? Versier uw huis!

  Op woensdag 17 juli is het groot feest in de gemeente Beuningen. We verwelkomen dan de 30, 40 en 50 km-lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. De wandelaars staat een warm welkom te wachten. Ze maken kennis met ‘Beuningen Buitengewoon’. Samen met Stichting Doortocht 4-daagse Beuningen, inwoners, bezoekers en veel vrijwilligers maken we van de doorkomst een onvergetelijke dag!

 • Drank- en horecavergunning

  Een ondernemer heeft een drank- en horecavergunning nodig om alcoholische dranken te mogen schenken.

 • Drank- en horecavergunning Beuningen on Ice 2019 -2020

  27 november 2019
 • Drones

  Er zitten voor- en nadelen aan het gebruik van drones.

 • Duurzaam wonen

  Energiebesparende maatregelen in en rond uw woning zorgen voor meer wooncomfort en een lagere energierekening.

 • Echtscheiding

  Als u gaat scheiden moet de uitspraak van de rechtbank naar de gemeente.

 • Economische groei in gemeente Beuningen boven gemiddelde

  20 maart 2019

  Het aantal bedrijven in de gemeente Beuningen groeide in 2018 met 4,9%. Ook waren er meer banen in de gemeente dan het jaar daarvoor. Met 8.270 banen lag dat getal 2,9% boven dat van 2017. De groei van het aantal bedrijven en banen ligt boven het gemiddelde in Gelderland. In de provincie waren er in 2018 4,6% meer bedrijven en 2,4% meer banen dan in 2017.

 • Een incidentele festiviteit melden

  Een bedrijf of instelling mag een vast aantal keren per jaar een festiviteit (feestelijkheid) organiseren. U meldt de festiviteit bij de gemeente.

 • Een nieuwe bestemming voor alle speeltoestellen

  De gemeente heeft via een openbare veiling afstand gedaan van ongeveer 100 speeltoestellen. Inmiddels hebben alle speeltoestellen een nieuwe bestemming gevonden. Een duurzame oplossing waardoor de levensduur van de toestellen wordt verlengd.

 • Een stroomstoring: wat als u hiermee te maken krijgt?

  22 maart 2019

  Stelt u zich eens voor: de stroom in uw huis valt uit. De lichten in de omgeving zijn uit en de tv, radio en computer werken niet meer. U heeft ook geen verbinding met uw telefoon en de verwarming doet het niet. Een uitval van een vitale voorziening, zoals stroom, kan erg vervelend zijn. U wilt toch voorbereid zijn?

 • Een vergunning voor een groot evenement aanvragen

  07 november 2017, pdf, 358kB
 • E-lab

  16 augustus 2019
 • Elektrisch rijden

  De gemeente Beuningen vindt het belangrijk dat haar kernen schoon, aantrekkelijk en bereikbaar zijn. Daarom stimuleert zij het gebruik van elektrisch vervoer met oplaadpunten.

 • Energiek Beuningen inloopavond

  07 januari 2019

  Op 17 januari organiseert Energiek Beuningen een inloopavond. Laat u op 17 januari bijpraten over het locatieplan, de verkenning en het advies van de Gebiedsraad voor windenergie en zonneparken in Beuningen.

 • Erkennen van een kind

  U kunt uw kind erkennen bij de gemeente.

 • Europees Parlement verkiezingen

  Op 23 mei 2019 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Verfijn uw zoekopdracht

Zoek binnen

 • Gehele site

Publicatiedatum

Sorteren op

Resultaten per pagina