Toegankelijkheid

De gemeente Beuningen wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard toegankelijkheid WCAG 2.1 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt de gemeentelijke websites onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze websites te bevorderen

Wij nemen de volgende maatregelen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen periodiek (onderdelen van) onze websites op toegankelijkheid. 

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten via webredactie@beuningen.nl.

Toegankelijkheidsverklaringen

Van de websites die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Beuningen vallen zijn toegankelijkheidsverklaringen opgesteld. Deze toegankelijkheidsverklaringen staan gepubliceerd op www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register . Links naar deze verklaringen staan op de pagina Overzicht toegankelijkheidsverklaringen op deze website.

Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Beuningen. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Dashboard DigiToegankelijk

Bekijk ook het Dashboard DigiToegankelijk dat in één overzicht laat zien hoe toegankelijk de websites en mobiele apps van de Nederlandse overheid zijn