Burenruzie voorkomen

Burenruzies komen in iedere buurt voor. Ze ontstaan door overlast. De ene buur doet of heeft iets dat de andere buur stoort en als hinderlijk wordt ervaren. Bijvoorbeeld uw buurman die zijn auto voor uw huis parkeert, de buurjongen die harde muziek draait of de buurkinderen die luidruchtig spelen. Nu het weer lente is en we vaker naar buiten gaan, is het misschien wel hét moment om deze kleine irritaties bespreekbaar te maken. In dit bericht geven wij u tips.

Burenruzies zijn nooit fijn. Daarom is er in Beuningen Buurtbemiddeling. Maar graag geven we u ook wat tips.

Met elkaar in gesprek

Ga het gesprek aan met elkaar. Blijf rustig en beheerst en vertel waarvan u overlast ervaart. Kijk of u samen tot een oplossing kunt komen. Voorkom dat een irritatie een dagelijkse ergernis wordt. Komt u er samen met de ander niet uit? Dan kunt u hulp vragen: meld overlast bij de gemeente, vraag buurtbemiddeling om begeleiding of schakel de wijkagent in.

Overlast openbare ruimte

Ervaart u overlast in de openbare ruimte door bijvoorbeeld afval, vernieling of andere hinderlijke situaties. Dan kunt u dat melden bij de gemeente via telefoonnummer 14 024 of meld het online.

Acute overlast

Ervaart u acute overlast die niet levensbedreigend of spoedeisend is? Meld dit dan bij de politie via telefoonnummer 0900 - 8844. Loopt de situatie uit de hand of is de overlast dusdanig dat elke seconde telt? Bel dan direct 112.

Begeleiding door Buurtbemiddeling 

Het is belangrijk dat het contact met uw buren goed blijft. Wanneer met elkaar praten niet meer lukt, kunt u terecht bij de Buurtbemiddeling Beuningen. U gaat dan onder begeleiding van een buurtbemiddelaar nogmaals het gesprek aan. U kunt contact opnemen met de coördinator buurtbemiddeling via 088-001 1333 of mailen naar buurtbemiddelingbeuningen@sterker.nl