Monumentensubsidie

Heeft u een monument dat u wilt onderhouden of restaureren? Lees hier of u misschien in aanmerking komt voor subsidie of een voordelige lening.

Download het aanvraagformulier voor de aanvraag van subsidie voor een gemeentelijk monument.

Download aanvraagformulier

Bijzonderheden

  • Een gemeentelijk monument komt vanaf 1 januari 2018 in aanmerking voor subsidie.
  • Stuur het ingevulde aanvraagformulier per e-mail naar gemeente@beuningen.nl met vermelding van 'monumentensubsidie'. Heeft u nog vragen? Stel deze dan ook per mail. 
  • Voor een monument dat staat op de provinciale monumentenlijst kunt u een lening met een lage rente aanvragen. U vraagt deze cultuurfonds-hypotheek aan via het Nationaal Restauratiefonds.
  • Bezit u een rijksmonument, dan heeft u 2 mogelijkheden voor financiële ondersteuning:
    • Voor een woonhuis of boerderij  kunt u een cultuurfonds-hypotheek aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds
    • Voor een ander monument dan een woonhuis kunt u een subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
  • Naast deze mogelijkheden kunt u ook vaak de kosten van het onderhoud aftrekken bij de belastingaangifte
  • U mag pas starten met de uitvoering van de werkzaamheden nadat de subsidie is verleend

Meer informatie