Monumentensubsidie

Heeft u een monument dat u wilt onderhouden of restaureren? Lees hier of u misschien in aanmerking komt voor subsidie of een voordelige lening.

Maak een afspraak (link opent in dit venster)

Download het aanvraagformulier voor de aanvraag van subsidie voor een gemeentelijk monument.

Download aanvraagformulier

Bijzonderheden

  • Een gemeentelijk monument komt vanaf 1 januari 2018 in aanmerking voor subsidie.
  • Voor een monument dat staat op de provinciale monumentenlijst kunt u een lening met een lage rente aanvragen. U vraagt deze cultuurfonds-hypotheek aan via het Nationaal Restauratiefonds.
  • Bezit u een rijksmonument, dan heeft u 2 mogelijkheden voor financiële ondersteuning:
    • Voor een woonhuis of boerderij  kunt u een cultuurfonds-hypotheek aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds
    • Voor een ander monument dan een woonhuis kunt u een subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
  • Naast deze mogelijkheden kunt u ook vaak de kosten van het onderhoud aftrekken bij de belastingaangifte.

Meer informatie