Bouwen en verbouwen

Heeft u plannen om te bouwen of te verbouwen? Check of u hiervoor een omgevingsvergunning nodig heeft.

Ga naar www.omgevingsloket.nl

Wilt u informatie over een bestaande woning of een woning in aanbouw, bijvoorbeeld een bouwtekening ? Stuur dan een mail met uw verzoek naar info@odrn.nl. In het kader van de AVG is inzage van deze stukken niet meer mogelijk aan de balie Bouwen en Wonen in het gemeentehuis.

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Heeft u vragen over bouwregels, het aanvragen van een omgevingsvergunning of bestaande bestemmingsplannen? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Vragen over de procedure van nieuwe bestemmingsplannen en bestemmingsplanwijzigingen stelt u aan de gemeente.

Contactgegevens ODRN

Veel vragen kan de ODRN direct per telefoon of e-mail beantwoorden. Wilt u uw vraag met een medewerker van de ODRN bespreken bij de bouwbalie? Maak dan een afspraak voor een intake bij de bouwbalie.

Kosten

De kosten voor een vergunning bestaan uit een percentage van de bouwsom. De hoogte wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Voorwaarden

 • Check op Omgevingsloket Online of u een vergunning nodig heeft of bel de gemeente.
 • Heeft u geen vergunning nodig? Dan moet u zich toch aan regels voor veiligheid en gezondheid houden, deze regels staan in:
  • het bouwbesluit(minimumeisen op bouwtechnisch gebied)
 • Heeft u een vergunning nodig, maar is er geen risico voor de omgeving? Dan beslist de gemeente binnen 8 weken. Deze periode mag éénmaal verlengd worden met 6 weken. Als er groot risico is voor de omgeving duurt de procedure 6 maanden.
 • U dient de aanvraag in bij het Omgevingsloket Online met de volgende bijlagen:
  • plattegronden van iedere verdieping van het bouwwerk
  • de bestemming van de ruimten en gebouwen
  • lengte- en dwarsdoorsneden
  • alle gevelaanzichten en de hoogte van het bouwwerk
  • principedetails (over het uiterlijk van het bouwwerk)
  • een tekening van hoe het er nu uit ziet
  • een tekening van hoe het gebouw er uit komt te zien
  • een beschrijving (inclusief principe en berekeningen van de constructie) van hoe het bouwwerk er uit komt te zien
  • technische informatie die bewijst dat het bouwwerk voldoet aan het laatste bouwbesluit.

Bijzonderheden

 • Gaat u nieuwbouwwoningen bouwen? Of kantoren van 100m2 of groter? Dan moet u een milieuprestatieberekening en een energieprestatieberekening bij de aanvraag toevoegen.
 • Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.
 • Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit (de uitgebreide procedure) kunt u binnen 6 weken uw zienswijze kenbaar maken. Daarna kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Bouwwerkzaamheden