Bouwen en verbouwen

Knop ga naar Omgevingsloket.nl

Heeft u plannen om te bouwen of te verbouwen? Check of u hiervoor een omgevingsvergunning nodig heeft.

Kosten

De kosten voor een vergunning bestaan uit een percentage van de bouwsom. De hoogte wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Voorwaarden

 • Check op Omgevingsloket Online of u een vergunning nodig heeft of bel de gemeente.
 • Heeft u geen vergunning nodig? Dan moet u zich toch aan regels voor veiligheid en gezondheid houden, deze regels staan in:
 • Heeft u een vergunning nodig, maar is er geen risico voor de omgeving? Dan beslist de gemeente binnen 8 weken. Deze periode mag éénmaal verlengd worden met 6 weken. Als er groot risico is voor de omgeving duurt de procedure 6 maanden.
 • U dient de aanvraag in bij het Omgevingsloket Online met de volgende bijlagen:
  • plattegronden van iedere verdieping van het bouwwerk
  • de bestemming van de ruimten en gebouwen
  • lengte- en dwarsdoorsneden
  • alle gevelaanzichten en de hoogte van het bouwwerk
  • principedetails (over het uiterlijk van het bouwwerk)
  • een tekening van hoe het er nu uit ziet
  • een tekening van hoe het gebouw er uit komt te zien
  • een beschrijving (inclusief principe en berekeningen van de constructie) van hoe het bouwwerk er uit komt te zien
  • technische informatie die bewijst dat het bouwwerk voldoet aan het laatste bouwbesluit.

Bijzonderheden

 • Gaat u nieuwbouwwoningen bouwen? Of kantoren van 100m2 of groter? Dan moet u een milieuprestatieberekening en een energieprestatieberekening bij de aanvraag toevoegen.
 • Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.
 • Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit (de uitgebreide procedure) kunt u binnen 6 weken uw zienswijze kenbaar maken. Daarna kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Bouwwerkzaamheden