Blijverslening

Wilt u uw woning klaar maken voor de toekomst zodat uw huis ook het huis is waarin u comfortabel oud kunt worden? Of heeft u of een gezinslid een specifieke zorgvraag waarvoor aanpassing van uw woning nodig is om er langer te kunnen blijven wonen? Dan kunt u een blijverslening aanvragen. 

De gemeente Beuningen verstrekt via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland deze blijverslening. De lening is een financieel steuntje in de rug om de woning levensloopbestendig te maken of om uw woning geschikt te maken voor een specifieke zorgvraag.

Regelen met DigiD

Voorwaarden

 • U bent een natuurlijk persoon. Dat wil zeggen dat u uzelf vertegenwoordigt. U vertegenwoordigt geen groep, bedrijf of organisatie.
 • Een blijverslening kan door u worden aangevraagd als u de eigenaar-bewoner van een woning of appartement bent in de gemeente Beuningen, voor het treffen van maatregelen aan een woning wanneer:
  • u een zorgvraag heeft die aanpassing van de woning vereist;
  • of als u uw woning levensloopbestendig wilt maken.
 • Een blijverslening kan consumptief of hypothecair worden verstrekt:
  • Consumptieve blijverslening
   • U kunt een bedrag van minimaal €2.500,- tot een maximum van €10.000,- voor een consumptieve blijverslening lenen.
   • Bij de consumptieve lening wordt de rente vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn. Kijk voor actuele rentetarieven op www.svn.nl/rentetarieven.
   • De looptijd van de lening is 10 jaar.
   • De lening wordt via een bouwkrediet verstrekt.
   • Vervroegde aflossing is op ieder moment boetevrij toegestaan met een minimum bedrag van €250,-.
   • U of uw partner/medeaanvrager is jonger dan 76 jaar.
  • Hypothecaire blijverslening
   • U kunt een bedrag van minimaal €2.500,- en maximaal €50.000,- voor een hypothecaire blijverslening lenen.
   • Bij de hypothecaire lening wordt de rente vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn. Kijk voor actuele rentetarieven op www.svn.nl/rentetarieven.
   • De looptijd van de lening is 10 jaar tot een bedrag van €10.000,- en 20 jaar voor hogere bedragen.
   • Voor een hypothecaire lening geldt geen leeftijdsgrens.
   • Van de lening wordt een hypothecaire akte opgemaakt. De kosten mag u meefinancieren met de lening.
   • De lening wordt via een bouwkrediet verstrekt.
   • Vervroegde aflossing is op ieder moment boetevrij toegestaan met een minimum bedrag van €250,-.

Bijzonderheden

 • We raden  u aan om van te voren te controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft als u uw woning gaat verbouwen of aanpassen. Is uw woning een monument dan heeft u misschien ook een vergunning nodig.
  Het is mogelijk om zelf online te controleren of u een vergunning nodig heeft via www.omgevingsloket.nl. Voor informatie kunt u ook een afspraak maken met de balie Bouwen en Wonen van de gemeente.
 • Voor welke maatregelen u een blijverslening aan kunt vragen vindt u in deze lijst.
 • Vraag offertes op bij bedrijven die de maatregelen gaan uitvoeren, voordat u de blijverslening aanvraagt. Een goede offerte bevat:
  • Een open begroting. Dat is de hoeveelheid materiaal, aantal uren en de kosten. Doet u het werk zelf? Dan neemt u in de offerte alleen de materialen met kosten op.
  • Een werktekening. In geval van verbouw of aanbouw.
 • Maak een planning van de uitvoering van de werkzaamheden, voordat u de blijverslening aanvraagt.
 • De aanvraag voor een blijverslening moet vóór het treffen van de maatregelen bij de gemeente ingediend worden.
 • Het is mogelijk om tot 20% van het leenbedrag ook duurzaamheidsmaatregelen mee te financieren, zoals genoemd in de verordening Duurzaamheidslening 2017.

Meer informatie