Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd mag worden. Ook staat in het bestemmingsplan waarvoor je een gebouw mag gebruiken bijvoorbeeld als woning, restaurant of bedrijf.

Ga naar www.ruimtelijkeplannen.nl

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Heeft u vragen over bouwregels, het aanvragen van een omgevingsvergunning of bestaande bestemmingsplannen? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Vragen over de procedure van nieuwe bestemmingsplannen en bestemmingsplanwijzigingen stelt u aan de gemeente.

Contactgegevens ODRN

Veel vragen kan de ODRN direct per telefoon of e-mail beantwoorden. Wilt u uw vraag met een medewerker van de ODRN bespreken bij de bouwbalie? Maak dan een afspraak voor een intake bij de bouwbalie.

Bijzonderheden

 • In een bestemmingsplan staan:
  • de kenmerken van een gebied
  • de plannen voor een gebied
  • een kadastrale kaart van het gebied
  • regels over de bebouwing zoals soort bebouwing die is toegestaan, maximale hoogte en breedte van gebouwen en met welk doel de grond gebruikt mag worden.
 • De procedure voor het maken of wijzigen van een bestemmingsplan is:
  • een voorontwerp voor de inspraak (niet verplicht).
  • het ontwerpbestemmingsplan, dit staat in de Staatscourant, en 6 weken op de website van de gemeente. U kunt hier schriftelijk (ook e-mail) of mondeling (telefonisch) op reageren.
  • het definitieve bestemmingsplan, dit publiceert de gemeente 6 weken op haar website en in de Staatcourant. Hier kunt u tegen in beroep gaan als u eerder heeft gereageerd op het ontwerpplan.
 • Heeft u (ver)bouwplannen? Of wilt u een bestaand gebouw anders gaan gebruiken? Controleer eerst of dit past in het bestemmingsplan.
 • Passen uw (ver)bouwplannen niet in het bestemmingsplan? Dan heeft u 2 opties:
  • U vraagt de gemeente om af te mogen wijken van het bestemmingsplan.
  • U vraagt de gemeente om het bestemmingsplan te wijzigen.
 • Meer informatie over bestemmingsplannen op ruimtelijkeplannen.nl.