Toekomstbestendig Wonen

Woont u in een eigen koopwoning? Dan kunt u tegen een aantrekkelijke rente geld lenen om uw woning toekomstbestendig te maken. U kunt hiermee bijvoorbeeld uw woning isoleren, een trapliftplaatsen of asbest verwijderen.

Met de lening is het mogelijk investeringen te doen voor:

 • Energiemaatregelen, zoals zonnepanelen, isolatie van de woning etc.
 • Ingrepen om een woning levensloopbestendig te maken, zoals aanbrengen traplift , maken van een slaapkamer en badkamer op de begane grond etc.
 • Asbestsanering.
 • Funderingsherstel.

Op dit moment is het tijdelijk niet mogelijk om een Toekomstbestendig Wonen lening aan te vragen omdat het budget op is. Dat betekent dat we dus geen nieuwe aanvragen in behandeling nemen. We werken aan een nieuwe regeling waardoor er weer nieuw budget beschikbaar komt.

Na uw aanvraag:

 • Beoordelen we of u voldoet aan de voorwaarden in de verordening. Voldoet uw aanvraag, dan krijgt u een toewijzingsbrief.
 • Is dit het geval? Vraag dan binnen acht weken de lening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting gemeente (SVn). Als uw aanvraag bij SVn binnen is, heeft u nog drie maanden de tijd om uw aanvraag compleet te maken. Als uw aanvraag niet binnen drie maanden compleet is en er geen lening tot stand is gekomen, is de toewijzing niet meer geldig en beëindigt SVn uw aanvraag.
 • Het SVn controleert of u voldoet aan de voorwaarden voor de lening. Hiervoor kijken zij onder andere naar uw financiële situatie.
 • U krijgt te horen of u wel of geen lening krijgt.

Voorwaarden

 • De Toekomstbestendig Wonen Lening bestaat uit meer vormen. Neem vooraf de verschillen goed door. Bedenk welke leenvorm u kunt en wilt aanvragen. In het document Verschillende soorten leningen (PDF, 1,86 MB) staan de verschillende vormen kort uitgelegd.
 • U bent een natuurlijk persoon. Dat wil zeggen dat u uzelf vertegenwoordigt. U vertegenwoordigt geen groep, bedrijf of organisatie.
 • Minimaal één van de maatregelen is gericht op energiebesparing of energieopwekking.
 • U bent de eigenaar en bewoner van een bestaande woning in de gemeente Beuningen.
 • Kijk voor de laatste rentetarieven op www.svn.nl/rentetarieven.
 • U kent de voorwaarden van de Toekomstbestendig Wonen Lening.
 • U kent de voorwaarden van SVn. Zij doen bijvoorbeeld een BKR-toetsing.
 • U weet dat de gemeente en/of de SVn de lening helemaal of voor een gedeelte kan stoppen, wanneer u aan één of meer voorwaarden van de gemeentelijke verordening niet voldoet.

Bijzonderheden

 • U kunt de Toekomstbestendig Wonen Lening aanvragen voor deze maatregelen (PDF, 578 kB).
 • Gaat u uw woning verbouwen of aanpassen? Controleer dan van tevoren of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Is uw woning een monument dan heeft u misschien ook een vergunning nodig.
 • Het is mogelijk om zelf online te controleren of u een vergunning nodig heeft via www.omgevingsloket.nl.
 • Vraag offertes op bij bedrijven die de maatregelen gaan uitvoeren, voordat u de Toekomstbestendig Wonen Lening aanvraagt. In een goede offerte staat:
  • Een omschrijving van alle werkzaamheden die u wilt gaan doen, van start tot oplevering.
  • Een open begroting. Dat is de hoeveelheid materiaal, aantal uren en de totale kosten van de werkzaamheden (inclusief bijkomende kosten).
  • Bij isolerende maatregelen: een verlaagd BTW-tarief van 9% op de arbeidskosten.
  • Een overzicht van materialen die u gaat aanbrengen. Samen met een certificaat, aantallen en/of oppervlaktes, isolatiewaarden, vermogen en tekeningen of beschrijvingen.

Doet u het werk zelf? Dan neemt u in de offerte alleen de materialen met kosten op. Maak een planning van de uitvoering van de werkzaamheden, voordat u de Toekomstbestendig Wonen Lening aanvraagt.

Meer informatie