Inzage bouwtekeningen en plannen

Wordt er bij u in de buurt gebouwd? Of is er een aanvraag ingediend voor een verbouwing? U kunt die plannen en tekeningen opvragen.
Dien uw verzoek in via info@odrn.nl.

Voorwaarden

  • Pas als u een aanvraag voor een vergunning heeft ingediend kunt u die plannen en tekeningen digitaal opvragen bij de gemeente.
  • Tekeningen van bestaande bouwwerken kunt u altijd digitaal opvragen.

Bijzonderheden

  • De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) adviseert en voert voor Beuningen de werkaamheden uit voor vergunningen, toezicht en handhaving voor bouw en milieu.
  • In het kader van de AVG is inzage van stukken niet meer mogelijk aan de balie Bouwen en Wonen van de gemeente.