Informatie over de Ecowieck

Ten westen van Beuningen, in de wijk Keizershoeve in Ewijk komt een gloednieuwe wijk. Een ecowijk. Er is hier ruimte voor 70 woningen. Bent u nieuwsgierig naar wat een ecowijk is en voor wie deze is bedoeld. Lees hier meer informatie.

Ecowijk 2

Wat is een ecowijk?

Dat is een woonwijk met huizen die weinig energie verbruiken of zelfs energie opwekken. Ze zijn ook gebouwd met natuurlijke materialen. Daarnaast wordt de openbare ruimte ‘groen’ gevuld. Denk bijvoorbeeld aan veel groen, gezamenlijke tuinen en laadpalen. Een kenmerk van een ecowijk is ook de aandacht voor de groep van mensen die er woont. Denk daarbij aan ontmoetingsplekken of een tuin samen.

30% van de ecowijk bestaat uit sociale koop/ huur.

Gekleurde ecologische woningen met zonnepanelen    Blauwe ecologische woning met groen ervoor   Ecologische appartementen

Voor wie is de ecowijk bedoeld?

Voor mensen die energiezuinig en/of ecologisch willen wonen, van de natuur houden en graag betrokken zijn bij elkaar. De ecowijk wordt ontwikkeld in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Dit houdt in dat een groep kopers een gedeelte van de wijk ontwerpt en bouwt. Voor de Ecowieck meldden zich een aantal CPO's. 

Wat is er afgelopen tijd gebeurd en hoe gaan we verder?

De gemeenteraad besloot in 2018 om op Keizershoeve 3 een ecowijk te ontwikkelen. Er werd besloten om de wijk te ontwikkelen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Al vrij snel meldde zich een groep bij de gemeente Beuningen die interesse had om een gedeelte van de wijk te ontwikkelen. We organiseerden een inloopavond voor geïnteresseerden en omwonenden om meer informatie te geven over wat een ecowijk is en wat ontwikkelen in CPO betekent. 
Er meldden zich mensen bij de gemeente aan, ook CPO’s. In januari 2020 presenteerden de CPO’s zich en konden geïnteresseerden met de CPO’s in gesprek om eventueel aan te sluiten. 

In december 2019 is er een planteam opgericht. Met CPO’s werkten we afgelopen half jaar in dit planteam aan een vlekkenplan waarbij de hoofdlijnen van het stedenbouwkundig ontwerp werden vastgesteld. Er ligt nu een vlekkenplan op basis van de eco-principes. De CPO’s leverden een haalbaarheidsplan in en met drie CPO’s gaan we verder ontwikkelen. 

Hoe gaan we verder? 

We stellen een reserveringsovereenkomst op en gaan dan starten met de verdere uitwerking en het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure.

Buro Waalbrug heeft in opdracht van de gemeente Beuningen een nieuw bestemmingsplan opgesteld om de nieuwbouw van ruim 70 ecologische woningen in de Ecowieck op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap mogelijk te maken. In een bestemmingsplan legt de gemeente vast wat de bestemming van een stuk grond is, bijvoorbeeld woningbouw, industrie, recreatie, kantoren en horeca. In het plan staan ook de regels die bij de verschillende bestemmingen horen. 

Een bestemmingsplan bestaat uit meerdere onderdelen:

  • een plankaart, een afbeelding, waarop de bestemmingen in het plangebied zijn aangegeven;
  • de regels, waarin staat welke voor de bestemmingen zijn opgenomen;
  • een toelichting, waarin de achtergronden van het bestemmingsplan zijn beschreven.

De plankaart vormt samen met de regels het juridische bindende deel van het bestemmingsplan. 

Hoe kunt u reageren op het bestemmingsplan? 

Een bestemmingsplan kan van invloed zijn op uw directe woon- en leefomgeving. Daarom kunt u als inwoner uw mening geven. 
De gemeente stelde samen met Buro Waalbrug een ontwerpbestemmingsplan op. Deze ligt zes weken ter inzage, van dinsdag 22 juni 2021 tot en met maandag 2 augustus 2021. 
Binnen die tijd kunt u laten weten wat u van het plan vindt. Lees op de pagina over het bestemmingsplan meer hierover.

Vragen?

Heeft u vragen? Bel dan met de gemeente via 14 024 en vraag naar Willian van Hal. Of stuur een e-mail naar gemeente@beuningen.nl t.a.v. Willian van Hal. 

Op naar een energieneutraal Beuningen in 2040

De gemeente Beuningen wil in 2040 energieneutraal zijn. We wekken dan net zo veel duurzame energie op als in de hele gemeente wordt gebruikt. De gemeente werkt samen met inwoners, bedrijven en professionals aan verschillende activiteiten aan een energieneutraal Beuningen in 2040. De ecowijk is een van de activiteiten. Meer informatie leest u op www.energiekbeuningen.nl.

Meer informatie