E-lab

Wie zijn we?

E-lab is een vereniging die bestaat uit een groep mensen die het leven met al haar mogelijkheden, uitdagingen en weerstanden willen aangaan, onderzoeken en helpen verder te ontwikkelen:

 • individueel, als zelfstandig verantwoordelijk leven, met eigen talenten en vaardigheden;
 • met elkaar, om krachten te bundelen en samen te werken vanuit de rijkdom van menselijke interactie en creativiteit;
 • in harmonie en respect voor de natuur om ons heen;
 • in groei en ontwikkeling, oog hebbende voor de toekomst;
 • in tijden van verandering;
 • in de context van de mens, de planeet aarde en het universum.

Op dit moment bestaan we uit zo’n 20 huishoudens, vrienden die elkaar zo’n 30 jaar kennen binnen de context van persoonlijke ontwikkeling en die uit diverse regio’s van Nederland komen.

Wat is de visie van E-lab?

Onze visie is om een gezamenlijke, vitale ecologie te creëren van menselijkheid, respect en verstilling, die een vruchtbare bodem biedt voor de ontwikkeling van het individu en het collectief, gericht op het nu en de toekomst en die ruimte geeft aan datgene wat nog niet gebeurd is.

 • Een ecologie waar het aantrekkelijk is om te wonen en te leven, bruisend van ideeën en initiatieven;
 • Waar mens en natuur in eenheid leven; waar ieder bereid is om een steentje bij te dragen aan het grotere geheel;
 • Waar iedereen een open en onderzoekende houding heeft naar de uitdagingen van de tijd waarin we leven;
 • Waar ecologisch en duurzaam wordt gebouwd en geleefd;
 • Waar de wijze waarop we met elkaar omgaan ook een centrale rol speelt.
 • Een oordeelvrije zone die geborgd wordt door innerlijke normen en waarden van deelnemers die geloven dat er nog zoveel van het menselijk potentieel onontgonnen is.

We willen een open ontmoetingsplaats creëren. Een plek waar mensen komen vanuit het dorp, de regio, uit Nederland en van heinde en verre.

Waarom E-lab?

Deze naam kwam spontaan tevoorschijn na een overleg, het borrelde als het ware naar boven uit het reageerbuisje van onze ontmoeting. We extraheren, destilleren en fermenteren waarnemingen, gedachten en gevoelens om te ontdekken wat ze ons te vertellen hebben. Om ze vervolgens net zo makkelijk los te laten als blijkt dat het nergens heen gaat of niets toevoegt. 

Zo vormen we met elkaar een laboratorium waarin we onderzoeken wat van waarde is voor de toekomst; wat ruimte geeft aan wat nog niet gebeurd is, waar we nog niets van weten. Dat betekent ook dat we de oefening aangaan om niet alles van tevoren in te vullen. Dat valt niet altijd mee, maar we vinden dat heel belangrijk. Ook als we er straks wonen willen we het onderzoek voortzetten, daar ruimte voor laten, ook in vierkante meters. 

Het blijft een experiment, een plek waar dingen uitgeprobeerd kunnen worden, ontdekt kunnen worden. 

De ‘E’ van E-lab staat naast Ewijk en Ecologisch dus ook voor een Experimenteren en Exploreren.

Waarom Ewijk?

In onze zoektocht naar een geschikte locatie zijn we naar verschillende gemeentes in Nederland geweest. Bij het eerste gesprek met de gemeente Beuningen was er direct een klik. Vanuit de gemeente was er een flexibiliteit en openheid om mee te denken in onze visie. Daarnaast spraken ons de ecologische uitgangspunten van de Ecowijk aan. Evenals de participatie van bewoners tijdens het hele ontwikkel- en bouwproject. Dit hele proces vraagt extra tijd en inzet. Dat is goed om te beseffen. Door ons wordt het als prettig en uitnodigend ervaren. Vanuit ons CPO zal ook aandacht zijn voor een electrosmog arme omgeving.

De gemeente Beuningen heeft een mooie ligging in het rivierengebied met een prachtige natuur. Het is goed bereikbaar, ligt dichtbij de stad Nijmegen en heeft veel voorzieningen. Daarnaast heeft Ewijk in Beuningen een landschappelijk karakter met de gezelligheid en vriendelijkheid van het dorpse leven.

Meer informatie te vinden op: www.elab.nu