Straatnamen Ecowieck

De Ecowieck is het laatste deel van de wijk Keizerhoeve. In Keizershoeve I en II zijn de straatnamen gerelateerd aan de historie van het gebied. Ook in de Ecowieck (Keizershoeve III) is er gekozen om de straatnamen aan te laten sluiten bij de archeologische vondsten in dit gebied.

Al eerder zijn er in Ewijk sporen en losse voorwerpen van de Vlaardingen-Stein cultuur gevonden. Rond 3.400 v. Chr. leefden mensen van deze cultuur in West-Nederland en het rivierengebed en in Zuid-Nederland. Van deze cultuur is bekend dat zij zowel jaagden/verzamelden als een boerenbestaan leidden. Het bijzondere aan Keizershoeve III is dat er naast de verwachte sporen uit de bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd ook sporen en graven uit het neolithicum zijn gevonden. Graven uit deze periode zijn zeldzaam. Voor deze deelwijk zijn vijf straatnamen gekozen:

  • de Maalsteen
  • de Schrabber 
  • de Klokbeker
  • de Vuurplaats 
  • de Waterkuil 

Deze namen duiden op gebruiksvoorwerpen en plaatsen die hier aangetroffen zijn. Zo blijft de geschiedenis voortleven.