Augustuslaan/Krommehoekstraat - Beuningen

In Beuningen worden op het onbebouwde binnenterrein achter de bestaande huizen aan de Augustuslaan / Krommehoekstraat / Wilhelminalaan huizen gebouwd. Een nieuw buurtje voor alle doelgroepen gesitueerd rondom een groen centraal park. Een duurzaam en levensloopbestendig buurtje midden in Beuningen met veel groene kwaliteit en uitstraling.

Over Augustuslaan/Krommehoekstraat

In het gebied komen 50 woningen.

Status

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. In dit najaar bespreekt de gemeenteraad van Beuningen het bestemmingsplan. 

Meer informatie