Vacature Lid Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein zoekt twee nieuwe leden. Iets voor jou?

Wat doet de Adviesraad?

De Adviesraad adviseert het gemeentebestuur over beleid voor mensen die een beroep doen op ondersteuning door de gemeente, om te zorgen dat zij zo veel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Van jong tot oud.
Dit gaat over onderwerpen zoals:
 • Jeugdzorg
 • Ouderenzorg
 • Hulp in het huishouden
 • Woningaanpassingen
 • Arbeidsbemiddeling
 • Schuldhulpverlening
 • Hulp bij psychische problemen
 • Voorzieningen voor mensen met een minimuminkomen
 • Gezondheid
 • En zo nog veel meer
Het gaat ook over mensen die anderen daarbij helpen: mantelzorgers, buren, vrijwilligers.
 

Hoe doet de Adviesraad dat?

De Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het gemeentebestuur over beleid en uitvoering van wettelijke taken: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Participatiewet en wet Jeugdzorg.
Daarvoor zoeken we contact met organisaties die de taken uit die wetten uitvoeren, om te weten hoe dat in de praktijk werkt en wat er misschien anders of beter zou kunnen.
 

Wat is de Adviesraad Sociaal Domein?

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijke raad die bestaat uit inwoners van de gemeente.
De leden hebben affiniteit met het sociaal domein vanuit verschillende achtergronden. Door (vroegere) werkzaamheden, of als ervaringsdeskundige. Met de gezamenlijke kennis en ervaring kunnen we de gemeente goede adviezen geven.
Bij de adviezen staat het belang van de cliënten voorop.
 

Wie zoeken we?

Mensen:
 •  Met affiniteit met het sociaal domein
 • Die in staat zijn samenhang tussen beleidsvelden in het sociaal domein te zien
 • Met een brede blik en in staat om samen met anderen een totaaladvies te geven
 • Met oog voor de belangen van verschillende doelgroepen
 • Die wonen in de gemeente Beuningen
 • Die onafhankelijk zijn: niet verbonden met een zorginstelling die werkt in de gemeente, niet werkzaam bij de gemeente en niet politiek actief in gemeenteraad of raadscommissie
We zijn in het bijzonder op zoek naar iemand die zelf gebruiker is van een van de diensten van de gemeente in het sociaal domein, of nauw betrokken is met zo iemand.
 

Meer informatie?

Op de website is meer informatie te vinden. Of neem contact op met de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Bert Statema (telefoonnummer: 06 49 80 84 36, email: bertstatema@upcmail.nl).
Sollicitaties met motivatie en kort CV kunt u sturen naar adviesraad@beuningen.nl of schriftelijk naar het secretariaat van de Adviesraad Sociaal Domein, Postbus 14, 6640 AA Beuningen.